"De nya moderaterna" har blivit kollektivavtalsfantaster och gillar Ams. De hyllar välfärdsstaten och överträffar regeringen i bidrag till kommuner, kultur och politiker. De stöder statstelevisionen och tycker att politiken ska styra familjerna.
Hårda ord som i alla fall en besättningsman på Moderskeppet delar.