tisdag, november 01, 2005

Fram med lite populism

Sverige Radio kunde man häromdagen höra att en man i Östersund som deltagit ien gruppvåldtäkt av en 14-åring dömts till 240 timmars samhällstjänst för grov våldtäkt mot barn och för misshandel (med ett slagträ). I domen skriver man att eftersom den dömde "behöver stöd och vägledning" och att det med tanke på att han suttit häktad finns "skäl att frångå fängelse som är det normala straffet".

Att tycka att straffen för andra brott än narkotika- och skattebrott i Sverige är för låga skulle ju politikerna kalla för populism så det lär väl inte bli någon ändring. Däremot kanske man kan påminna om vad det står i lagen.

BrB 6 Kap.

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. [...]


Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

6 Comments:

At 01 november, 2005 21:33, Blogger Thundercat said...

Illa! Vad är det här för sjukt daltande, man gör ju samhället en björntjänst!

 
At 01 november, 2005 21:36, Blogger pelpet said...

Från SR: Enligt domen har han ännu inte förstått att han begått ett brott. Att man alltså inte får ligga med flickor som säger nej , speciellt inte om dom är under 15 år.

6 veckors straffarbete är givetvis löjligt lite för en våldtäkt, men frågan är hur hårt man egentligen ska döma lätt förståndshandikappande 19-åringar.

 
At 02 november, 2005 01:10, Blogger apa666 said...

6 veckors straffarbete är givetvis löjligt lite för en våldtäkt, men frågan är hur hårt man egentligen ska döma lätt förståndshandikappande 19-åringar.

Antingen hålls man ansvarig för sina handlingar och döms enligt lagboken (minst fyra år i detta fall) eller så bedöms man som oansvarig och bör då hållas inlåst på obestämd tid tills (eventuellt) den dagen kommer när man bedöms ansvarig.

Huvudsyftet med ett rättssystem är att skydda människor mot brott. Att låta bevisligen farliga individer vara fria (oavsett om de är medvetna om sin farlighet eller ej) är att svika detta syfte.

 
At 03 november, 2005 00:47, Blogger pelpet said...

Du förenklar apan..

För att man ska begå ett brott så krävs det normalt ett uppsåt. Annars är det ett oaktsamhetsbrott och straffas mycket mildare även om konsekvenserna blir stora. T.ex. så kan man få böter för vållande till annans död.

Rättsystemet skall skydda medborgarna ja, men det är inte det enda kravet. Alla skall vara lika inför lagen och straff skall bara utdömas till brottslingar. Att man inte dömer psykiskt sjuka till fängelse beror på att de anses sakna förståelse för att deras gärning var brottslig. Samhället skyddas normalt av att dessa får tvångsvård.

Jag är själv lite skeptisk till denna skarpa gränsdragning. Är det verkligen så att någon är psykiskt sjuk (i juridisk mening) eller helt frisk? Kanske man kan utdöma blandade straff för vissa. T.ex. vård med en minimitid?

Däremot verkar detta fall ha slagit fel. 6 veckors straff och ingen vård? Alldeles för milt för en våldtäkt. Kanske minst ett års tvångsmässig vård och utbildning hade varit bättre?

 
At 03 november, 2005 11:17, Blogger Johan said...

Från SR: Flickan sa upprepade gånger nej och försökte göra motstånd och prata sig ur situationen. Pojkarna använde dels händerna att slå henne med, och hålla fast henne i håret med, dels ett slagträ, för att hon skulle ligga still. Men den äldre pojken förstod bara ”att hon sa lite nej”.

I ärlighetens namn så måste jag hålla med apan här, om den dömde uppriktigt inte förstår att man inte får ha sex med människor som säger nej, att man inte får misshandla dem och ej heller förstår att det inte är okej att ha sex med barn så ska han hållas inlåst.
Han har redan genom sitt beteende kränkt en människa, och om det nu är så att han fortfarande inte förstått att han har gjort fel så kan det mycket väl tänkas att det kommer att hända igen.
Tvångsvård på obestämd tid anser jag vara det enda rätta i det här fallet.. ..är det sedan så att han så småningom faktiskt kommer till insikt om vad ett "nej" betyder och att man inte får ha sex med barn så kan det omvandlas till ett tidsbestämt fängelsestraff, men fram tills dess så anser jag att han ska hållas inlåst.
6 veckors samhällstjänst? Vansinne..

 
At 03 november, 2005 13:20, Blogger M said...

Var han 19 år? Då får han hur som helst strafflindring. Jag kommer inte ihåg de exakta procentsatserna i huvudet, men på ett ungefär får man som 18-åring 25%, 19-åring 50% och 20-åring 75% av vad de som är 21 eller äldre skulle fått.

 

Skicka en kommentar

<< Home