tisdag, oktober 11, 2005

Ännu lever Storebror

En av 1900-talets viktigaste böcker var 1984. George Orwell beskrev den logiska slutpunkten för 1930- och 40-talets trend av hur land efter land erövrades av totalitära regimer: en värld uppdelad mellan tre diktaturer som förtryckte sina medborgare, idkade låtsaskrig med varandra och skrev om historien när det passade.

I 1984 hade Staten och Storebror tre budord:

Frihet är slaveri

Krig är fred

Okunnighet är styrka


Ett bevis på Orwells framsynthet är följande debattinlägg från redaktören för tidningen Kuba, organ för Svensk-Kubanska Föreningen. Inlägget följer exakt Storebrors tre budord: Diktatur är ett föredöme. USAs vägran att handla med Kuba är krigföring. Slutligen är artikelförfattaren Eva Björklund ett levande bevis på att okunnighet är styrka.