torsdag, september 29, 2005

Att inte ta seden dit man kommer – eller, allt är politik

I Linköping hålls varje år bal för avgångsstudenterna på stadens gymnasieskolor, balen är frivillig att vara med på och ligger utanför skoltid. Syftet är inte bara att skapa en festlig tillställning och det bjuds (nåja – de som är med får betala själva) på trerätters middag och uppvisningsdans i frack och långkänning, utan också lära ut lite vett och etikett. Trots att evenemanget tar mycket tid – för att få vara med måste man nämligen vara med på dansövningar i exempelvis wienervals är det populärt. I dagens samhälle ges normalt få tillfällen till sådana aktiviteter, i alla fall inte för de yngre.

Alla är dock inte nöjda med tingens ordning. Två flator tyckte att arrangemanget var rätt plats för en manifestation for deras sexuella läggning och krävde att få dansa med varandra under uppvisningsdansen. Arrangörerna och de andra deltagarna var dock inte lika förstjusta över försöket att göra politik av festen och bad dem följa reglerna. Efter ett yttrande fån HomO tvingades Linköping kommun ålägga den berörda gymnasieskolan – Anders Ljungstedts Gymnasium (känd som ”Ljunkan” för dem som är från Linköping) att låta flatorna vara med – på flatornas villkor.
Detta väcker en rad frågor
1. Tror någon att flatornas tilltag kommer att öka toleransen mot homosexuella?
2. Är det rimligt att en statlig myndighet som HomO lägger sig i vad skolelever gör utanför skolan (om ens någon gång)?
3. Borde det inte ingå i vett-och-ettikettundervisningen att man bör ta seden dit man kommer och undvika att göra politiska manifestationer av fester där man är gäst?

24 Comments:

At 29 september, 2005 19:36, Blogger Fuck off and die said...

Jag är zoofil. Om jag inte får dansa med min kossa känner jag mig kränkt! Upp till kamp! Bekämpa heterohomonormen!

Ska ta och skicka in mina almälningar till ZoMo nu...

 
At 29 september, 2005 21:10, Blogger apa tycka, apa skriva said...

Tja, vem betalar? Om det är staten (eller kommunen) som betalar festen så låter det rimligt att staten (eller kommunen) får bestämma reglerna.

 
At 29 september, 2005 22:39, Blogger MB said...

apa: Om staten/komunen betalar för det så betalar dock skattebetalarna för det, det vill säga bland annat de två flatorna.

 
At 29 september, 2005 22:52, Blogger Jonas V said...

mb, det står i början att man betalar själv.

 
At 30 september, 2005 04:05, Blogger Kapten vit said...

Om det är så att man bör ta seden dit man kommer, varför accepterar då inte Leo Stark att de för tillfället gällande svenska sederna säger att diskriminering av homosexuella är olagligt?

Ifall Leo Stark anser att det bör finnas vett- och ettikettundervisning i skolan (och att denna bland annat ska lära eleverna att aldrig försöka göra privata organisationer eller tillställningar mindre diskriminerande) så får han väl helt enkelt starta en friskola, eller privatskola, där man läser detta ämne, eller driva någon politisk kampanj för införandet av obligatorisk sådan undervisning.

 
At 30 september, 2005 09:49, Blogger Jonas V said...

kapten vit,

detta ligger utanför skoltid och det betalas frivilligt. Då får man anpassa sig till de regler som finns.
På vilket sätt är det en diskriminering om det finns regler för dessa danser?
Anser du i konsekvensens namn att det skall vara förbjudet med kvinnohus?

 
At 30 september, 2005 10:29, Blogger Captain Euro said...

Kapten vit,

Man kan för det första ifrågasätta om det - oavsett vad man tycker om saken - är diskriminering att inte låta personer göra en politisk manifestation av en fest.

Man kan anta att om någon av de deltagande killarna - av något skäl, ekonomiskt, religiöst, kufigt eller annat - skulle vilja bära kaftan, mc-ställ eller linux-t-shirt på frackmiddagen skulle denne inte vara välkommen.

Jag tycker inte att man bör införa vett och ettikettundervisning i skolan men däremot att det vore önskvärt om fler betedde sig som folk. Det går exempelvis att läsa sig till vad som gäller eller så kan föräldrarna tala om det för sina barn. Att något är önskvärt betyder inte att staten/kommunen/det offentliga behöver göra det.

 
At 30 september, 2005 10:42, Blogger Tor said...

Nu vet jag inte om det går till likadant på Ljunkan som det gjorde på min gamla skola inför balen, men där hade vi dansövningarna under skoltid inför balen, trots att balen arrangerandes privat. Om nu det är likadant på Ljunkan så faller därmed hela resonemanget från Leo Stark.

 
At 30 september, 2005 11:19, Blogger Captain Euro said...

Tor,

Även om det är tydligt att detta rör sig om en "utomskolaktivitet" skulle resonemanget inte förändras givet att man inte samtidigt tyckte att det var ok med en politisk manifestation av sin sexuella läggning på exempelvis mattelektionen.

 
At 30 september, 2005 11:55, Blogger Tor said...

Man hade behövt manifestera sin sexuella läggning på mattelektionen om det krävts av en. För det är just där skillnaden ligger, i matematik krävs aldrig att du behöver bevisa din sexuella läggning, däremot i dans. Så din jämförelse haltar betydligt.

Återigen, om den kommunala skolan använt några resurser, såsom upplåtande av lokal och tid för övning, så har staten/kommunen även rätt att påverka regler kring denna dans, helt enligt äganderätten.

 
At 30 september, 2005 19:07, Blogger Kapten vit said...

Jonas v,

det är vanligen inte olagligt att försöka ändra på regler (oavset om det rör sig om lagar, eller de regler som gäller för en fest/dans), åtminstone inte i Sverige. Jag förstår inte varför man inte ska utnyttja denna möjlighet, men du får gärna upplysa mig om den saken.

Jag kan egentligen tänka mig både kvinnohus, danser för enbart hetero-par, danser för enbart homo-par och mycket annat. På samma sätt som man kan ha en dans där alla måste vara klädda i folkdräkt så kan man såklart ha danser där alla måste dansa med någon av motsatt kön. Den möjligheten bidrar till att det kan bli en större variation mellan olika tillställningar. Och detta skulle förekomma även i ett samhälle där ingen har fördomar om personer beroende på deras sexualitet.

Men i det här fallet handlar det inte om variation, det är inte så att skolan somliga år bara tillåter homo-par, andra år bara hetero-par och ytterligare andra år bara bara personer som dansar i rosa kanindräkter, inte heller är det så att vissa skolor i landet exkluderar homo-par medan andra exkluderar hetero-par. Istället handlar det om fördomar och konservatism, något som jag anser bör motverkas. Det allra bästa sättet är väl att uppmärksamma det hela, det är dessutom den allra "liberalaste" och frivilligaste metoden. Jag förstår inte hur någon som kallar sig frivillig kan vara mot detta. Huruvida man sedan ska blanda in exempelvis HomO och liknande personer är en svårare fråga (och var väl inte heller det artikeln handlade om i första hand), men handlar det om en tillställning som en gymnasieskola (kommunal eller friskola) anordnar ser jag att det kan vara berättigat.Leo Stark,

se svaret ovan.

Vi har olika uppfattningar om vad det innebär att bete sig som folk.

 
At 30 september, 2005 19:12, Blogger Kapten vit said...

*någon som kallar sig frihetlig, menar jag förstås.

 
At 01 oktober, 2005 13:41, Blogger Fredrik Lindholm said...

Tja, nu var det bevisat att "libertarianismen" är en pervertering av frihetsidealen.

 
At 01 oktober, 2005 19:27, Blogger Evelina said...

Upplysningsvis:
1)Ljunkans skolbal är privat och övningarna ligger efter skoltid. Deltagandet på balen är för övrigt rätt lågt.
2)Personerna som anordnar balen vill inte att personer skall dansa givet att de inte uppfyller klädkoden d.v.s. balklänning för de som dansar traditionella flicksteg och frack för de som dansar det som traditionellt brukar vara herrsteg. I övrigt har inga kommentarer om kön förekommit från balarrangörernas sida. Vilken skilnad är det på att tvinga någon att bära balklänning och att tvinga samma person att bära frack
3) Det är rätt svårt att dansa om man har två klänningar eftersom balklänning tenderar att innehålla en hel del tyg och därför lätt fastnar i varandra. De könsneutrala reglerna kan därmed rättfärdigas även ur ett praktiskt, såväl som ett estetiskt, perspektiv.
4)Även utan ovanstående invändningar torde rimliga liberala krafter ogilla att staten lägger sig i vilken klädkod som gäller för privata arrangemang. Om någon exempelvis krävde klädkoden sydstatsflagga som slängkappa, grön hårig pingvinryggsäck samt ett plastlasersvärd för deltagande på en fest skulle han naturligtvis inte kunna bli tvingad att förändra dessa krav, hur osmakliga de än kan te sig i allmänhetens ögon.

 
At 02 oktober, 2005 00:28, Blogger Kapten vit said...

Evelina kan inte ha läst mina inlägg.

Jag ser inte heller hur hennes inlägg skulle tillföra diskussionen något. Jag drar därmed slutsatsen att den libertarianska sidan (om jag får bunta ihop dessa personer till ett kollektiv) inte har något mer att säga i frågan.

 
At 02 oktober, 2005 15:53, Blogger Fredrik Lindholm said...

Om det inte hade varit för den skattefinansierade skolan så hade vi inte haft denna diskussion, mind you!

Och den som ser politik i allt kommer att göra politik av allt. Ironiskt va?

 
At 02 oktober, 2005 15:55, Blogger Fredrik Lindholm said...

P.S. En judisk brölloppstradition är att männen och kvinnorna delar på sig och dansar med varandra. (Samkönade danser, asså!)

 
At 02 oktober, 2005 17:52, Blogger Tor said...

Evelina, så allt handlar egentligen om praktiska klädkoder och inte sexuell lägning?

Alltid kan hitta på ett svepskäl.*Suck*.

 
At 02 oktober, 2005 19:47, Blogger Fredrik Lindholm said...

Ja, Henrik von Vright menade visst att det inte finns någon sann rationalism, bara mer eller mindre bra efterhandsrationaliseringar.

 
At 02 oktober, 2005 21:42, Blogger Evelina said...

Tor: Klart det handlar om sexuell läggning liksom estetiska preferenser. Och? Vill folk ha en fest får de ha vilka regler de vill. Senast jag fyllde år hade jag exempelvis inte bjudit in några humorlösa folkpartister som skulle ha blivit upprörda över allting och varit jobbigt flåsliberala. Jag skulle till och med kunna hävda att jag medvetet diskriminerar just denna grupp eftersom den tenderar att göra mig en aning lätt illamående. Precis som jag har rätt att göra detta har personer som anordnar en annan fest (exempelvis en bal) rätt att bjuda in vem eller vilka de vill på vilka villkor de önskar. Homofobt? ja jäklar. Statlig angelägenhet? Knappast.

Kapten Vit: Nej, jag har inte läst dina inlägg. Mitt inlägg var ett klargörande eftersom folk (möjligen inte just du, jag har ju som sagt inte läst dina inlägg) tycktes tro att detta var något som kommunen bekostade, trots att detta enligt Leo Stark (vars eventuella kommentarer jag inte heller har läst) har påpekats ett flertal gånger.

 
At 03 oktober, 2005 01:11, Blogger Fredrik Lindholm said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 03 oktober, 2005 01:13, Blogger Fredrik Lindholm said...

Jag har fortfarande inte sett någon bra förklaring på varför kommunen inte skall ha något att säga till om trots att dansövningarna har ägt rum i kommunala lokaler på kommunal tid (skoltid.)

Å andra sidan vet jag inte om jag vill ha en förklaring. För ju mer Stark och Evelina skriver, desto mer trasslar de in sig. Det är bäst om denna kommentarstråd får självdö...

 
At 04 oktober, 2005 01:02, Blogger Tor said...

Evelina, nu är inte din privata födelsedagsfest samma sak som en skolbal. Skolbaler riktar sig till elever på skolan och även om det finansieras privat och arbete sker på fritiden så är det frågan om ett skolevenmang. Eller stod det uttryckligen på affischerna att homosexuella ej var välkomna?

Vidare så märker jag att du börjar använda beteckningar som "humorlösa folkpartister" och "jobbigt flåsliberala", antar att det är något du försker klistra på mig. Folkpartist är jag inte, men humörlös kan nog stämma, fast tillräckligt mycket humor att jag skrattade åt flåsliberal. Det var kul.

Sen har jag svårt att förstå att sexuell lägning skulle vara ett politiskt ställningstagande. Är det ett politiskt ställninstagande att leva?

Vidare undrar jag lite över att "ta seden dit man kommer". Är inte det
så ärkekonservativt det kan bli?

Att seder och bruk ofta står i bjärt kontrast mot universella rättigheter för individen verkar alltså inte längre ses som något problem.

Har jag surfat in på Mörkblått värn av misstag månntro.

En avslutande fråga till Leo Stark och Evelina,

Skulle det vara ok om KKK hade en skolförening på skolan under förutstättning att de bedriver all verksamhet utanför schemat?

 
At 04 oktober, 2005 06:20, Blogger Fredrik Lindholm said...

Vi kan åtminstonde fastslå att Evelina inte är folkpartist. Vad fan det nu skulle bevisa...

 

Skicka en kommentar

<< Home