lördag, september 24, 2005

Ett ögonblick av dansk klarsyn

"Ojämlikheten i samhället får gärna öka, eftersom den skapar dynamik i samhället. Vi ska inte använda kraft på att bekämpa rikedom och att utjämna skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste. Låt de rikare bli rikare. Jag ser inte ojämlikhet som ett problem i sig."
Är man regeringspolitiker i en kollektivistisk välfärdsstat så krävs det mod för att säga en sådan sak. Men det är precis vad Danmarks socialminister Eva Kjer Hansen gjorde.

Det är inte utan att man blir lite glad. Här har vi alltså en minister som verkar ha greppat att klyftor i sig inte är dåliga. Att det inte är fel att de rika blir rikare.

Naturligtvis möttes hennes uttalande av en storm av ilska, inte bara från den politiska oppositionen utan även från hennes chef, statsminister Anders Fogh Rasmussen.

I ursäkten och den fullständiga avbön som hon tvingades att göra säger hon tyvärr så här:
"Min förnämsta uppgift som socialminister är att arbeta för att de svagaste grupperna i vårt samhälle får det bättre. Därför får det inte råda minsta tvivel om att jag som socialminister kommer att bekämpa sociala skillnader."
Kunde hon inte bara ha nöjt sig med att säga att hon ska arbeta för de svagaste grupperna utan att bekämpa sociala skillnader? Det behöver nämligen inte alls råda någon motsättning mellan att både de fattiga och de rika blir rikare samtidigt.