fredag, september 16, 2005

Liberalismens dödgrävare

Folkpartiet "liberalernas" senaste utspel går ut på att Jan Björklund vill förbjuda skolor att anställa obehöriga lärare.

Det är imponerande att visa så stort förakt för såväl näringsfriheten, föräldrarnas omdöme och det kommunala självstyret i en och samma artikel. Tron på rektorns förmåga att leda sin skola, föräldrarna möjlighet att bedöma om deras barn får bra utbildning eller kommunalrådets roll som ansvarig för skolan är obefintlig, medan tron på rikspolitikernas förmåga att styra och ställa är obegränsad.

Björklunds "lösning" heter anställningsförbud, fackliga veton och statlig auktorisation av lärare. Låt mig gissa att lärare med formella examina men katastrofala praktiska resultat inte kommer att drabbas av Björklunds sanktioner, inte heller skolor som har 100% behöriga lärare men 50% underkända elever.

Frågan är bara om Folkpartiet fått bra betalt av lärarfacket, eller om de sålt liberalismen och tappat betalningen?

8 Comments:

At 16 september, 2005 12:23, Blogger Hans Engnell said...

Förslaget är vettlöst och gör att vi riskerar att få en kanske ännu sämre skolpolitik med en borgerlig regering. Ständigt detta eländiga folkparti...

Jag vill f.ö. minnas att flera av de bästa lärare jag hade under skoltiden var "obehöriga" extralärare. Att vara lärare handlar inte bara om en schysst utbildning med fina betyg, man måste kunna lära ut också.

 
At 16 september, 2005 12:57, Blogger Henrik Alexandersson said...

Och detta i samma veva som en rapport konstaterat att det inte är något fel på obehöriga lärare.

 
At 16 september, 2005 15:53, Blogger pelpet said...

Det finns ett verkligt problem här, och det är att skolor anställer obehöra lärare istället för att spara pengar medan behöriga lärare går arbetslösa.

Det finns nog bättre sätt att hantera det än förbud. T.ex. borde varje skola tvingas redovisa vilka kvalifikationer deras lärare har och eleverna ska ha reell möjlighet att välja rätt skola. Studieresultaten från varje skola bör också redovisas öppet i statistikform.

Sedan måste lärarutbildningarna shapas upp. Enligt vad jag har hört om lärarutbildningarna är kvalitén ofta bedrövlig.

 
At 16 september, 2005 16:20, Blogger Niklas Frykman said...

Med tanke på att lärarfacket sågar Björklund i en annan fråga bara idag tror jag inte teorin om 'köpt av lärarfacket' står sig.

 
At 16 september, 2005 16:33, Blogger Alexander said...

Har folkpartiet någonsin varit liberala?

 
At 16 september, 2005 17:44, Blogger stefankarlsson said...

Det är närmast komiskt att detta utspel inte bara som Henrik påpekar kommer dagen efter att en rapport visat att det inte är något fel på obehöriga lärare. Det var ju också så att Jan Björklund igår satt i TV:s Aktuellt och skällde ut Ibrahim Baylan för att denne inte ville ta till sig rapportens slutsatser (om hur friskolor skapar en bättre skola). Nog för att nästan alla politiker är hycklare, men folkpartiet är nog bland de värsta.

 
At 16 september, 2005 19:20, Blogger Skatt är Stöld said...

Jag kan inte se att folkpartiet på något sätt är mer liberala än tex. socialdemokraterna.

* Man vill båda förbjuda prostitution
* Man vill båda ha statlig bistånd
* Man vill båda ha statliga socialförsökringar.
* Man vill båda ha statliga sjukvård
* Man vill båda ha statligt styrd utbildning
* Man vill båda ha narkotikaförbud
* Man vill båda båda förbjuda marknadshyror
* Man vill båda ha stopp för fri invandring
* Man vill båda ha HMF-lagar.
* Man vill båda ha partistöd.
* Man vil båda ha konkurrensregleringar.
* Man vill båda ha en monopolvaluta.
* Man vill båda ha barnbidrag
* Man vill båda ha statliga studiemedel.
* Man vill båda hindra fri alkoholreklam.
* Man vill båda ha maxtaxa på dagis
* Man vill båda ha statlig föräldraförsäkring
* Man vill båda ha glesbygdsbidrag
* Man vill båda ha värnpliktslagar
* Man vill båda ha statligt pensionssystem.
* Man vil l båda ha statlig televsion
* Man vill båda ha statligt kultur
osv.

 
At 22 september, 2005 00:20, Blogger Nils Matsson said...

Behöriga lärare är inte mer behöriga än andra kompetenta sökanden till lärartjänster.

Det är rektorn som har ansvaret för att anställa lärare åtminstone hos oss i Norrtälje kommun.

Där måste ansvaret ligga. Det är helt fel att staten bestämmer att en person som har gått ut lärarhögskolan lagmässigt ska företräde.

Tycker rektorn att det är en kompetent person och som har gått ut lärarhögskolan, so fine, då är det bara att anställa. Tycker rektorn att det finns en annan person, som inte har examen från lärarhögskolan, har högre kvalifikationer så måste den ansvariga rektorn på fritt bevåg få anställa den personen i stället.

Annars blir ju rektorn fullständigt ansvarsbefriad av statliga regler. Det ställer jag inte upp på!

Nils Matsson, ordförande i utbildningsnämnden i Norrtälje kommun

 

Skicka en kommentar

<< Home