måndag, september 12, 2005

Riddar Munkhammars upp-och-nervända sköld

Den som följer bloggar som Munkhammar.org saknar sällan något att skriva om. Ibland är det komiskt och ibland behöver Munkhammar – som jag tror menar väl – en del hjälp på traven för att få hem sina poänger. Står man sköld vid sköld med någon är det ju kutym att påpeka när denne håller sin sköld upp-och-ner.

Att han är för låga skatter och mycket frihet (om det inte är EU som står för skatterna och frihetsinskränkningar i alla fall) tvivlar jag inte på. För det finns bra och mindre bra sätt att argumentera för frihet. En metod som är rätt bra är att använda trovärdiga exempel som dessutom är korrekta. Skarvar man som en påstådd storfiskare ger man däremot bara frihetsmotståndarna friläge. En annan mindre bra medtod är att ignorera alternativa förklaringar.

Vill man exempelvis leda i bevis att låga skatter är bra för tillväxten är en mindre bra taktik att lyfta fram att Hong Kong har låga skatter och trots att det är det 11:e (15:e enligt World Facts & Figures) rikaste landet i världen. Det är då alltför lätt att från vänsterhåll påpeka att det 3:e rikaste landet i världen är Norge som inte direkt är känt för sin liberalism utan snarare för att vara den ”sista sovjetstaten”.

Bättre hade varit att lyfta fram att Hong Kong och Tanzania var ungefär på samma välståndsnivå 1950 men att Hong Kong nu – tack vare marknadsekonomi – är det 11:e (15:e) rikaste landet medan Tanzania är det 226:e rikaste landet i världen på grund av sin socialistiska politik. Att lyfta fram någon av de otaliga ekonometriska studier som gjorts rörande sambandet mellan en fri ekonomi och välstånd är annars en stark rekommendation.

6 Comments:

At 12 september, 2005 12:44, Blogger rommedahl said...

Dessutom så bygger ju Hong Kongs rikedom just på markandsklimatet och inte på att de kan pumpa olja rakt in i statsfinanserna.

 
At 12 september, 2005 14:28, Blogger Johan L said...

Rommedahl pekar på något viktigt i sammanhanget. Skall man lyfta fram Hong Kong framför Norge bör man påpeka att det inte har några som helst naturtillgångar. Hade Norge inte haft oljan utan endast karga klippor som grund hade det troligen varit ett u-land.

 
At 13 september, 2005 10:33, Blogger Henrik Alexandersson said...

Munkhammar har problem med att posta kommenter, så här vidaresänds en ifrån honom:

1. Jag har otaliga gånger argumenterat emot att EU ska ägna sig åt bidrag och skatter.

2. Den historia som jag återberättade är inte skarvad, vare sig som en storfiskare eller annat, det finns blott en minimal semantisk skillnad. Text på färgburk eller varningstriangel på färgburk är liksom inte hela världen.

3. Jag ignorerade inte den alternativa förklaringen i det fall som nämns, jag tog tvärtom upp denna och bemötte den (vilket torde vara både tillåtet och önskvärt).

4. Hong Kong nämnde jag som ett exempel på ett land med mindre statsmakt än USA och gott utfall vad gäller arbetslöshet, tillväxt, meddelivslängd m m - inte bara tillväxt.

5. Självklart kan man använda en rad andra utländska exempel, vilket jag också har gjort - som Öst- och Centraleuropa, Irland, Nya Zeeland, Australien - i olika sammanhang.

6. Hong Kong och Tanzania är en bra jämförelse. Jag har gjort detsamma med Nord- och Sydkorea, Sverige och Gambia - som en gång stod på samma nivå men idag skiljer sig åt. Med flera.

7. Sambandet mellan fri ekonomi och välstånd har jag hänvisat till otaliga studier som beskriver.

8. På vilket sätt är Hong Kong ett dåligt utländskt exempel när jag nämner det men ett gott exempel när det nämns på Moderskeppet?

Det finns bra och mindre bra sätt att argumentera för frihet. Det är bra att vi kollar varandra. Men om jag visar i punkterna här ovan saknar kritiken innehåll. Jag råkar gilla kritik och uppskatta diskussion i sak. Tyvärr har inlägg som detta lite med dessa företeelser att göra.

Johnny Munkhammar

 
At 13 september, 2005 10:37, Blogger Henrik Alexandersson said...

Munkhammar har nog rätt i avslutningen på sin kommentar ovan. Detta är inte kritik.

Det är snarare några av denna bloggs skribenter som blivit besatta av att kufa om alla hans göranden och låtanden. Det är väl något slags hobby för dem, antar jag.

 
At 13 september, 2005 13:31, Blogger Tiger said...

Jag tycker inte att Johnnys misstag att benämna varningstrianglar som blindskrift är "hela världen", vilket ungefär var vad jag skrev i inlägget "Diskursiv mystifiering". Oviljan att kalla saker vid sitt rätta namn förvillar dock läsarna av Johnnys blogg och gör hans historia mer spektakulär än den egentligen är.

Sedan har faktiskt min vän Leo fel. Att påstå att alla färgburkar ska vara märkta med blindskrift är inte en skarvning utan en lögn. Om vi bortser från den "minimala semantiska skillnaden" så stämmer påståendet ändå inte. Gå in i en färghandel och kontrollera. Det är endast en liten del av utbudet av färgburkar som märks med varningstrianglar, INTE alla.

Det är kul att Johnny gillar kritik och uppskattar diskussion i sak. Han får gärna upplysa mig om på vilket sätt jag misslyckas med att kritisera honom sakligt.

 
At 16 september, 2005 17:32, Blogger stefankarlsson said...

Sen skulle jag kunna tillägga att den där tabellen där Hongkong är den 15:e rikaste är lite gammal och bygger på 2003, ett år då Hongkongs ekonomi sänktes kraftigt av SARS. 2004 hade man som Johnny nämnde i sitt inlägg 8,2% tillväxt (det var iofs dock delvis en effekt av återhämtningen från SARS) och första halvåret i år var tillväxten 6,5% i volymtal (någon procentenhet lägre justerat för terms of trade förändringar dock).

Vad gäller Norge (Som jag skulle tro tack vare de kraftigt stigande oljepriserna gått om USA och blivit tvåa) är det vad jag vet knappast någon vänsterdebattör som försökt lyfta fram, eftersom alla vet att deras välstånd bygger på olja inte en sund ekonomisk politik.

En kritisk punkt som man dock kan lyfta fram mot Johnny är att han gav en för negativ bild av Hongkongs skattesystem då han hävdade att inkomstskatten var 20% för höginkomsttagare. Det är visserligen på sätt och vis sant, men man har faktist möjlighet att istället välja en 16 % skattesats på hela sin inkomst. För de allra högsta inkomstlägerna blir detta en lägre skattenota trots att man då måste avstå från en del avdrag. Se mer om det i Alan Reynolds kolumn i ämnet.

 

Skicka en kommentar

<< Home