Det finns så mycket rasism i den finska gruppen [...]