torsdag, september 08, 2005

Kinesiska diktaturen kritiserar Bush

Så har då ytterliggare kritik kommit mot Bush, denna gång från den statskontrollerade kinesiska tidningen People's daily. People's daily är det ledande nyhetsorganet för det kommunistiska partiet och ger oss många sköna citat:
In the face of the hurricane, Americans accepted the challenge but failed to beat it off. This is really a shame on the United States.
[...]
New Orleans has become Baghdad,
[...]
In fact, it revealed the fragility of American society, as well as despair and disorder in a state of anarchy.
Som taget ur vilken artikel som helst skriven av SvD:s Karin Henriksson. Svenska media är i gott sällskap!