lördag, september 24, 2005

USA, Högsta Domstolen och abort

USA är, som de flesta noterat, Landet Annorlunda.

Ett exempel är att de viktiga och stora besluten ofta inte fattas av politiker, som i de flesta länder, utan av domare.

Det mest uppmärksammade och debatterade rättsfallet är utan tvivel Roe vs. Wade. Fallet är välkänt och nämns ofta i debatten, men innehållet och resonemanget i själva domen är förvånansvärt okänt. Många hävdar att möjligheten för amerikanskor att göra abort är i ständig fara och nästa ombildning av Högsta Domstolen kan innebära återinförandet av 1857 års texikanska abortlagstiftning över hela USA.

Jag kan därför nu, när Högsta Domstolen i USA har bara en utan två lediga platser, rekommendera en mycket intressant artikel som tar upp vad som skulle kunna hända om Roe vs. Wade förenar sig med Plessy v. Ferguson, ett annat klassiskt domslut från Högsta Domstolen.