torsdag, oktober 06, 2005

Demokraturen ifrågasatt

Plötsligt har svenska journalister börjat uppmärksamma risken för demokratiskt förtryck och utsugning. Att en majoritet av väljarna eller riksdagsledamöterna ska kunna köra över en minoritet är oacceptabelt och något som måste hindras, anser både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Sorgligt nog är det inte Sverige som föranlett denna insikt, utan Irak.

Den femtedel av irakierna som är sunnimuslimer (den traditionella härskargruppen i Irak) ogillar förslaget om ett Irak som styrs federalt, vilket 80% av Iraks befolkning är för. Således måste idén om federalism omarbetas till dess sunnimuslimerna accepterar den, rapporterar de svenska journalisterna. Och om sunnimuslimerna inte är beredda att stödja federalism bör den över huvud taget inte genomföras.

Tänka sig om de journalister som ställer frågor till svenska politiker orkade ta till sig dessa resonemang, istället för att okritiskt hylla 51%-principen.

PS. Hur en regering som fick 31% av väljarnas röster kan anses utgöra "majoriteten" är en annan fråga.

2 Comments:

At 10 oktober, 2005 08:59, Blogger e2npau said...

Två vargar och ett får hade omröstning om vad de skulle äta till kvällsmat ...

Demokrati är inte den slutgiltiga, optimala och i alla lägen bästa styrelseformen.

Tyvärr är det demokrati det bästa sättet vi känner till idag och det enda som har visat sig fungera med någon form av framgång i längden.

 
At 10 oktober, 2005 10:24, Blogger Gertkvist said...

Visst. Men demokrati som koncept bör

a) kompletteras med diverse restriktioner om vad majoriteten får och inte får göra.

b) innehålla moment av maktdelning.

Sverige har ingetdera. Irak verkar få båda.

 

Skicka en kommentar

<< Home