fredag, november 18, 2005

Bortom döden

Europarådets blivande kommissionär för de mänskliga rättigheterna, Thomas Hammarberg, skriver i dagens Brännpunkt om ”… veritabel rättsröta som sprids, en utmaning för varje regering som vill värna om de mänskliga rättigheterna.”

Det är inte ont om rättsrötor - så vilken valde Thomas att kritisera?

Europas sista diktatur, Vitryssland - som arbetar hårt på att imitera Nordkorea i absurdism? Eller möjligen att de europeiska länderna inte gör några ansträngningar för att smitta landet med demokrati-viruset?

Är det behandlingen av flyktingar i Sverige eller inom EU? Anser Thomas möjligen att det kränker de mänskliga rättigheterna att under åratal hålla folk i juridiskt limbo för att sedan på ytterst bristfälliga grunder avvisa dem? Eller är det barriären som håller negrer och araber utanför EU?

Kan det vara de svenska häktningstiderna (obegränsade), rättssäkerheten (läs mer) eller att polisen verkar stå handfallna inför alltmer professionell brottslighet?

Problemen att integrera invandrare och deras barn i våra europeiska samhällen, med slum, våld, misär och fundamentalism som följd?

Tar Thomas risken att stämplas som islamofob genom att kritisera länderna kring Medelhavets södra strand för konsekventa brott mot de mänskliga rättigheter han kommer att värna?

Biter Thomas den hand som föder honom genom att ta upp den ökade politiseringen av tjänstemannakåren - att experter i allt högre utsträckning ersätts med politiskt korrekta tyckare och att domare tillsätts efter politisk tjänstgöring, inte arbete i domstolar?

Avser han att de fristående organisationer vars roll är att kritisera stater blir alltmer uppbundna genom statliga anslag och därmed förlorar sin oberoende ställning och staterna förlorar granskare?

Naturligtvis inte. Thomas arbetar på Palmecentret, så han har lärt sig att allt är USAs fel. Om den syriska hemliga polisen dödar misshagliga är det för att de imiterar USA.

En god representant för FN-Sverige. Fast på riktigt.

1 Comments:

At 21 november, 2005 07:37, Blogger Markus "LAKE" Berglund said...

DCet är vackert.

 

Skicka en kommentar

<< Home