onsdag, november 16, 2005

Privat eller offentlig?

I ett TT-telegram i Expressen kan man läsa om missförhållanden på ett äldreboende i Gislaved. Man kan konstatera att det intressanta är vad som inte står i artikeln, nämligen om det rör sig om ett privat eller kommunalt äldreboende. Hand upp alla som tror att ordet privat hade stått med om det rörde sig om ett privat äldreboende.