tisdag, november 08, 2005

Artikeltips

Johan Norberg skriver idag på Expressens debattsida
om kravallerna i Frankrike. Orsaken står att finnas i den EUropeiska sociala modellen och lösningen är dess motsats - liberalism. Rekomenderas.