torsdag, november 17, 2005

Valutaspekulanten Borg

Det finns åtminstone ett område där de nya moderaterna är som de gamla moderaterna, nämligen vad gäller valutapolitiken.
Moderaternas chefsekonom Anders Borg säger idag i Dagens Industri att Riksbanken borde stödköpa kronor för att motverka de senaste dagarnas kronras. Kan ingen som var med 1992 berätta för Anders Borg hur mycket kronförsvaret kostade den gången? Berätta då på samma gång om Riksbankens oberoende ställning!

4 Comments:

At 17 november, 2005 19:01, Blogger TANDEMCYKELN said...

Word!

 
At 17 november, 2005 19:02, Blogger TANDEMCYKELN said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 17 november, 2005 21:21, Blogger stefankarlsson said...

Borgs lösning är ju inte särskilt bra då stödköp skulle ha lite effekt så länge grundorsaken till kronfallet finns kvar: nämligen Riksbankens inflationistiska lågräntepolitik och i vidare bemärkelse systemet med fluktuerande nationella valutor som indirekt kan höjas och sänkas via centralbankernas styrräntor. Valutakurser styrs ju i huvudsak av centralbankernas räntepolitik som vi ser i form av fallet för lågräntevalutor som svenska kronan och japanska yenen gentemot euron, upppgången för USA-dollarn mot euron efter Feds räntehöjningar och uppgången för den brasilianska realen mot dollarn på basis av de skyhöga räntor (19%) som finns där.

Riksbankens politik skapar ju stora snedvridningar i ekonomin dels då i form av den kombinerade importtull och exportsubvention som kronfallet utgör och dels då i form av den fastighetsbubbla vi nu ser tecken på att skapas. Den naturliga lösningen på detta är att återta den räntesänkning Riksbanken genomförde i soms för att blidka LO, men LO-kramaren Borg sa ju i intervjun att han är emot det.

 
At 22 november, 2005 06:41, Blogger Flavian said...

Den bästa lösningen vore att definiera kronan som en viss mängd guld och därefter likvidera Riksbanken. Så länge vi har en centralbank som kan "joxa" med valutapolitiken så länge kommer vi att få olika typer av makroekonomiska problem. Däremot håller jag inte med föregående talare om att kronkursen skulle vara alltför låg. Om Sverige eller något annat land skulle remonetisera guldet skulle detta med stor sanolikhet medföra en radikalt lägre real kronkurs. Det tillstånd Sverige nu befinner sig i, dvs. kreditexpansion utan förväntning om hyperinflation driver upp den prisjusterade kronkursen till en mycket hög och realekonomiskt oförsvarbar nivå. Ett exempel på detta är att brittiskt pund kostar c:a 14 kr., medan den kurs som skulle jämställa det brittiska och svenska Big Mac-priset uppgår till 17,55 kr. Våldsamma och realekonomiskt omotiverade flultuationer i de reala växelkurserna är typiskt för ett sjukt valutasystem. Tragiskt nog inbillar sig många "nyliberaler" att man kan bygga upp ett sunt valutasystem utan guldet som bas´. Det är i bästa fall möjligt att bygga upp ett acceptabelt fungerande valutasystem utan guld, men verkligt solid makroekonomisk jämvikt förutsätter bland annat guldstandard och ett helt fritt banksystem.

 

Skicka en kommentar

<< Home