onsdag, april 01, 2009

Uppsnappat från TT

När den nya ”piratjägarlagen” idag träder i kraft visar det sig att den också får oanade konsekvenser. En föga känd klausul i lagen gör det nämligen till ett upphovsrättsbrott att utan tillåtelse heta samma namn som andra människor. Den som har ett namn som liknar eller är identiskt med ett namn som då personen döptes redan användes av någon annan kan därför komma att tvingas byta namn under hot om kraftiga skadestånd till den ursprunglige innehavaren.

Detta har redan lett till problem för Antipiratbyråns chefsjurist Henrik Pontén som omedelbart måste upphöra med att heta Henrik då detta namn redan tillhör bloggaren och piratlagsmotståndaren Henrik Alexandersson.

I ett uttalande från Bryssel säger Alexandersson: ”Jag har lagt ned mycket intellektuellt arbete på att etablera mitt varumärke och jag kommer därför inte att acceptera att denne Pontén fortsätter med detta intrång. Jag kommer att kräva 25 000 euro för varje dag denna oacceptabla kränkning fortsätter.”

Pontén kommer likaledes att drabbas av problem om han skulle gå över till att använda något av sina andra förnamn, John eller Gustaf. Den amerikanske filosofen och intellektuelle arvtagaren Leonard Peikoff har i ett uttalande klargjort att namnet John är hans exklusiva egendom och att alla som använder det utan tillstånd från honom är parasiter och roffare.

Från det svenska hovet meddelas att man anser sig ha exklusiv rätt att använda namnet Gustaf då detta namn sedan århundraden använts av ett flertal kungar.

Skulle Pontén till äventyrs börja kalla sig för John Henrik kommer även detta namn att betraktas som ett oförskämt intrång i den intellektuella äganderätten av förlagsredaktören John-Henri Holmberg som anser sig ha den absoluta äganderätten till detta namn och alla associationer det kan leda till.

Etiketter: ,

2 Comments:

At 20 januari, 2019 04:10, Blogger Clipping Path Service said...

Amazing post with lots of informative and useful and amazing content. Well written and done!! Thanks for sharing keep posting.
clipping path service

 
At 02 oktober, 2019 07:51, Blogger Clipping Solutions said...


Thanks a lot for sharing your valuable post with us Background Removal Service
clipping path service

 

Skicka en kommentar

<< Home