onsdag, maj 16, 2007

Vanebildande substanser här och där

Idag är det 19 år sedan den amerikanske sjukvårdsministern fastställde att nikotin var lika beroendeframkallande som heroin. Sedan dess har War on Drugs i USA och resten av världen skärpts med åtskilliga magnituder. Längre fängelsestraff, omvänd bevisbörda, mer avlyssning och agressivare polistillslag har blivit självklara inslag i vardagen.

Men tobak är lika laglig idag som 1988. Anledningen är de 8 000 000 000 kronor tobaksskatten inbringade 2005. Pengar luktar inte …

Notabelt är att den lagliga tobakskonsumtionen minskar, skadorna minskar och mer skonsamma tobaksprodukter framställs – medan den illegala narkotikakonsumtionen ökar och produktutvecklingen står stilla. Kriminaliseringen ger alltså inte några positiva resultat – om inte möjligheten för politiker att ses ”göra något” värderas väldigt högt.


2 Comments:

At 17 maj, 2007 20:25, Blogger Jonas Wiberg said...

Just war on drugs är ett område där politiker kan vara kraftfulla utan att alienera röster samt ha väldigt liten påverkan på samhället.

Det är skamligt att detta resursslöseri får fortsätta.

 
At 18 maj, 2007 17:33, Blogger Johan said...

I den mån det sker någon produktutveckling för droger tänkta för den illegala marknaden så handlar det nästan uteslutande om att framställa allt potentare och därmed mer lättdistributerade droger, ibland med ganska så tragiska följder.

En viss produktutveckling sker ju även på den semilegala marknaden där man försöker få fram psykoaktiva ämnen som för tillfället faller utanför den rådande lagstiftningen (tills lagstiftarna hinner ikapp och förbjuder ämnet ifråga varpå ett nytt ämne lanseras), med följden att man hela tiden lanserar nya droger med okända och outforskade effekter.

Den legala marknadens betydelse för utvecklingan av bättre och säkrare droger är något som tyvärr diskuteras på tok för lite.

 

Skicka en kommentar

<< Home