onsdag, maj 09, 2007

Ogudaktigt slöseri

Jag blev påmind om slöseriet med dina och mina pengar när jag fick syn på ett meddelande från Humanisterna:
”Förbundet Humanisterna som arbetar för ett sekulärt samhälle har nu beviljats statligt stöd från Ungdomsstyrelsen för att utveckla sin ungdomsverksamhet. Stödet är på 400 000 kr för 2007.”
Det är ju tråkigt att staten tar dina pengar och ger dem till en dassig organisation. (Läs hos Gudmundson vad dessa ”humanister” pysslar med.)

Men många andra verksamheter har sedan länge fått pengar från Ungdomsstyrelsen. I år har man bland annat rundhänt delat ut ungefär 11,1 miljoner kronor av dina pengar till elva olika organisationer vars verksamhet går ut på att slåss om våra själar:

SALT - Barn och unga i EFS

1 221 869

KFUK-KFUMs Scoutförbund

1 004 540

Pingst ung

1 802 583

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

490 000

Svenska Alliansmissionens Ungdom

395 000

Svenska Baptisternas Ungdomsförbund

490 000

Svenska Kyrkans Unga

1 591 399

Svenska Missionskyrkans Ungdom

2 322 209

Sveriges Unga Muslimer

633 790

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

783 576

Ungdomsinitiativet inom Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet

395 000

SUMMA

11 129 966


Källa: Ungdomsstyrelsen

Detta kan tydligt förklaras på följande vis. Staten tvingar till sig dina pengar. Sedan ger man dina pengar till elva organisationer vars affärsidé går ut på att övertyga dig om att det finns en gud. De elva organisationerna konkurrerar dessutom. Nu har staten kommit på att ge av dina pengar till ytterligare en organisation. Denna organisations affärsidé går ut på att motverka de elva ursprungliga föreningarnas verksamhet.

Finns det någon vettig person i Sverige som inte hellre hade behållit sina pengar?