tisdag, maj 29, 2007

En dag i FN-Sverige, del 4

Kommunalrådet Svensson blickade från talarstolen ut över Tyresö kommunfullmäktige. Bara en interpellation kvar att besvara.

”Med anledning av ledamot Påskurvs fråga om tillsättandet av ny chef för barnomsorgen har jag följande att säga om ärendet. Sedan länge eftersträvar Tyresö kommun att ha en bred förankring bland medborgarna och undvika att exkludera och svartmåla grupper. En jämn representativitet bland kommunens chefer är oerhört viktigt för att bevara den kommunala demokratin och medborgarnas förtroende. Därför valde vi Valter Jönsson som chef för barnomsorgen.”

Kommunfullmäktiges egen värsting Påskruv gick upp i talarstolen, ackompanjerad av dämpade stön från resten av församlingen. Det märktes att han var en rättshaverist av rang som inte förstod den kommunala demokratins spelregler.

”Ska jag tolka kommunalrådets svar som att han gillar att ha pedofiler som chefer för barnomsorgen? Är faktumet att Valter Jönsson våldtagit sina egna fyra barn till döds innan de fyllt fem år en merit i kommunalrådets ögon?”

Svensson suckade. Vilka petitesser Påskruv ägnade sig åt. ”Nu är det ju såhär, att samfundet för sexuella läggningar stod i tur att utse nästa lediga kommunala chefsjobb. Och de valde Valter Jönsson som chef. Turordningen kan vi helt enkelt inte frångå. Vad som skett i det jönssonska hemmet är en intern fråga som kommunen inte kan ta hänsyn till.”

Påskruv fortsatte i samma stil som gjort honom till den minst populäre ledamoten tre år i rad.

”Kommuner där våldtäktsmän sitter i fängelse istället för kommunhuset har bevisligen långt lägre siffror för våldtäkter och sexuella övergrepp. Kommuner där de mest lämpade utses till chefer istället för de som tillhör någon absurd uppdelning har bevisligen såväl nöjdare medborgare som bättre verksamhet. Hur länge tänker kommunalrådet driva denna cirkus?”

Buropen haglade över Påskruvs grava påhopp på den kommunala demokratin. Representanterna för den organiserade brottsligheten och sexuella läggningar sände blickar som kunde döda. Enbart faktumet att Påskruv både var den bäst beväpnade personen i Tyresö kommun och den störste skattebetalaren räddade honom (som så många andra gånger) från att lynchas.

När orkanen av protester bedarrat svarade kommunalrådet ”Påskruv förstår helt enkelt inte den kommunala demokratins grundprinciper. Att frångå dessa vore lika absurt som att anse att en pyroman inte kan vara chef för kommunens brandkår.”

Därmed var interpellationsrundan avslutad och resten av fullmäktiget kunde ta vid. Första ärendet var att ännu en brand hade lett till många dödsoffer innan brandkåren hunnit gripa in.

Inspirerat av valet av Kuba, Kina och Pakistan till FNs råd för mänskliga rättigheter.

Etiketter: