söndag, maj 27, 2007

Allt mitt är mitt, allt ditt kan vi diskutera

En laddning entreprenörer i Ragnar Danneskjölds anda har jagat skatter som legat sjunkna på havsbottnen, och tydligen gjort ett i ordets rätta bemärkelse guldfynd. 17 ton av det ...

In kommer då - föga förvånande - staterna. Eftersom företaget är baserat i USA är man skyddade från Washingtons slemma fingrar, eftersom fartyget med guldet ombord tydligen sjönk långt innan USA bildades.

Såväl Storbritannien som Spanien har dock omgående krävt åtminstone rejäla delar av skatten, om inte hela.

Grunden för detta? Tja, britterna hävdar att skatten kan kommit från ett brittiskt skepp som förliste 1641. 366 år av egen inaktivitet är tamejtusan tillräckligt för att förlora äganderätten till vad som helst. Spaniens argument är ännu mer underhållande. Skatten är nämligen en del av det spanska arvet, säger den spanske kulturministern.

Ministern har helt rätt. Spanien piskade ihjäl hundratusentals indianer för att utvinna guld och silver i Den Nya Världen. Därefter användes skatterna för att driva krig, bränna häxor, fördriva judar och lägga grunden för århundraden av spansk efterblivenhet och misär.

Bah! Stater är läbbiga opportunister som ska hållas kort.