fredag, augusti 04, 2006

Agora! Anarchy! Action!

Inom den libertarianska rörelsen uppkom under 1970-talet en "konflikt" mellan å ena sidan Mr. Libertarian själv, Murray N. Rothbard, och den än radikalare tänkaren Samuel Edward Konkin III (kallad "SEK3").

Konflikten gick delvis ut på att SEK3 inte ansåg Rothbard radikal nog, bl a genom Rothbards engagemang i det alltmer urvattnade Libertarian Party. Rothbard var inte principiellt emot engagemang i politiska partier, Konkin hade en motsatt åsikt.

1983 skrev Konkin ett manifest, New Libertarian Manifesto, för sin syn på en radikalare och revolutionär libertarianism, kallad agorism. Denna tar sin grund i rothbardianismen men avstår uttryckligen ifrån politiskt och annat omoraliskt engagemang och manar till direkt aktion genom sk counter-economics.

Konkin lyckades aldrig göra agorismen till en stor filosofi med en stor rörelse, men den har trots allt överlevt och samlat en alltjämt växande skara radikala libertarianer. Efter Konkins död 2004 finns dock ett tomrum, även om Movement of the Libertarian Left (MLL) försöker att fylla det genom nätverkande på bl a Internet.

Detta nätverk, som knappast kan kallas en organisation, har ett tag drivit webbplatsen Agorism.info. Men idag har "nästa steg" lanserats: en webbplats för den första "cellen" inom MLL, MLL Online. Denna har till uppgift att publicera agoristisk litteratur samt vara vägledande för kommande celler. Tanken är att man ska skapa ett globalt nätverk av aktivistceller för att därigenom föra ut sina idéer och även skapa en möjlighet till ett friare liv.

Även om agorismen säkert står rätt långt ifrån svenska radikala liberaler, så finns en hel del tankegods här som man kan och bör ta till sig. Kanske kan MLL Online bidra med en del idéer till svensk aktivism av den typ som tidiga Frihetsfronten sysslade med?

MLL Online finns här: http://mll.agorism.info

4 Comments:

At 05 augusti, 2006 00:26, Blogger Lundensis said...

Jag har tänkt skriva något om alternativa frihetliga rörelser. Glädjande att ni uppmärksammade detta. Kanske skriva något om distributism, georgism/geolibertarianism och mutualism också?

 
At 05 augusti, 2006 01:17, Blogger Per Bylund said...

Om det händer något på den fronten kan jag mycket väl tänka mig att skriva även om det. Mutualismen följer jag ganska väl, åtminstone i form av Kevin Carsons blog, men geolibertarianismen har jag inte så bra koll på. Men jag har fått mail ibland från Fred Foldvary.

 
At 05 augusti, 2006 23:58, Blogger Lundensis said...

Bylund, eh? Länkade till dig på min blogg för ett tag sen. Gillar dina idéer.

 
At 07 augusti, 2006 17:17, Blogger Per Bylund said...

Ja där ser man, det tackar jag för.

 

Skicka en kommentar

<< Home