tisdag, augusti 01, 2006

Snömosets vänner

RFSL har publicerat en rapport inför riksdagsvalet ur hbt-perspektiv.

En sammanräkning av riksdagsledamöternas agerande, mätt i antalet enkla frågor, interpellationer, lagda motioner de presterat samt hur de röstat i åtta lagförslag ska visa vem som är ”bäst på hbt-frågor”.

Kortfattat är rapporten en tävling i politisk korrekthet utan någon större bäring på vad som verkligen påverkar hbt-personers tillvaro, vardag och liv.

Vem tror att någon av fångarna på Helgeandsholmen hjälper en enda homo-, bi- eller transsexuell genom att lägga motioner om att granska lagstiftningen ur queerperspektiv eller lärarnas ansvar för att motvarbeta fördomar, ställa enkla frågor om dödsdomar i Nigeria eller rösta på lagförslag man knappast läst och aldrig kommer att följa upp?

Visst, det finns en teoretisk möjlighet att ovanstående verkligen kan hjälpa någon hbt-person. Men detsamma gäller den riksdagsledamot som lägger förslag om snabbare brottsutredningar, vilket även skulle hjälpa homosexuella brottsoffer. Sådant tas dock inte med i rapporten.

De som komplicerar tillvaron med ifrågasättanden av hela RFSL:s världsbild bestraffas med minuspoäng på samma sätt som värste homofob och lynchningsförespråkare.

Kan de som anser nedanstående uttalande vara hbt-fientligt lämna en replik nedan?

”Majoriteten driver i dag igenom ett lagförslag vars konsekvenser man inte överblickar. Man har ingen uppfattning i betänkandet om hur lagen ska tolkas, hur den ska tillämpas eller vilka krav som ska ställas på skolans arbete mot mobbning. Man vet inte hur den nya lagen ska gå ihop med annan lagstiftning, en ny skollag eller en samlad diskrimineringslag, som ju är aviserad. Propositionen lägger inte fast några kvalitetskrav alls på skolans arbete för att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Regeringen tillför inte skolan någon ny kunskap om problemen och ger heller inte skolan några nya befogenheter att ta itu med problemen. Därför kommer heller inte propositionen att bidra till någon minskning av antalet mobbade, trakasserade eller kränkta elever.”

Sten Tolgfors (m)

Förhoppningsvis kommer det bättre guider till valet, för de som inte redan bestämt sig för soffan. Till exempel Nyliberalens guide till de liberala riksdagskandidaterna.

1 Comments:

At 01 augusti, 2006 13:03, Blogger Per Bylund said...

Nyliberalens guide finns här för att vara exakt. (Det finns inga länkar dit från förstasidan.)

 

Skicka en kommentar

<< Home