fredag, juli 21, 2006

Med storebror mellan benen

När Socialdemokratin, med justitieminister Boström i spetsen, flyttar fram kontrollsamhällets positioner säger få ifrån. Även inom oppositionen verkar skrämmande många gilla storebror. Folkpartisten Nyamko Sabuni lanserade i dagarna ett förslag till åtgärd genom vilken storebror skulle göras än mer obehaglig:

"Ingen har ännu ställts inför rätta och fälts för könsstympning i Sverige och vi vet att könsstympning förekommer också i vårt land. Om lagens efterlevnad ska bli en realitet är det viktigt att det införs någon form av kontrollfunktion. Samhället måste hitta former för att hindra, avslöja och bevisa dessa brottsliga handlingar. När ett flickebarn lämnar spädbarnsålder är det ingen inom sjukvården som har ansvaret att undersöka barnet. Det bör inom skolans ram införas obligatoriska gynekologiska kontroller, liknande de som genomförs på pojkar vid sex års ålder. Detta bör för flickor ske någon gång på högstadiet."

Att fatta beslut som rör barn som inte har rösträtt är enkelt. När smällare förbjöds så visste beslutsfattarna att den primära användargruppen – som bestod av småkillar – inte skulle kunna visa något missnöje i riksdagsvalen och inte heller mobilisera något speciellt kvalificerat motstånd på andra arenor.

Den här frågan smäller högre, men det handlar likaledes om en grupp som har svårt att säga ifrån – småtjejer i högstadiet. Med god precision lyckas Nyamko alltså pricka in den ålder då sannolikt de flesta tjejer är som mest nervösa, osäkra och obekväma när rörande den egna sexualiteten. Just då ska storebror tvinga sig på, titta och peta i underlivet.

Vad händer om en trettonårig flicka säger ”nej, jag vill inte”?

Att ett nej betyder nej väger nog lätt i det här fallet. Förövaren är nämligen staten. Om den trettonåriga flickan vägrar så får man förmoda att polisen får ta hand om ärendet. Man undrar vad landets poliser och gynekologer anser om de krav som ställs på deras professioner i om förslaget skulle gå igenom. Gillar man tanken på att att klä av och tvinga isär benen på sprattlande och gråtande tjejer i de yngre tonåren?

Att den överväldigande majoriteten av de svenska småtjejer som kommer att granskas mellan benen sannolikt är helt intakta lär man heller inte bekymra sig om. Alla ska kontrolleras, så enkelt är det.

Som vanligt finns en ursäkt. Eller ursäkt är fel ord. Storebror kommer givetvis inte be om ursäkt för detta. Istället kommer troligen istället – i vanlig kollektivistisk anda – en förklaring levereras om varför du som individ måste offra dig för att minska de utsattas lidande.

Kanske har Nyamko rätt – man skulle troligen kunna hitta flickor som är stympade, straffa förövare och avskräcka andra från att utföra liknande illdåd. På samma sätt skulle man säkert effektivt kunna bekämpa kvinnomisshandel och våldtäkter genom att installera kameror i folks hem. Åtgärden är säkert både potent och slagkraftig.

Men det handlar inte om liberalism. Överhuvudtaget. Fast att Nyamko Sabuni skulle vara liberal är kanske att hoppas på för mycket.

3 Comments:

At 21 juli, 2006 23:50, Blogger sp3tt said...

Jag föreslår att alla folkpartister som kallar sig liberala omedelbart spärras in för bedrägeri.

 
At 22 juli, 2006 11:47, Blogger Hans Engnell said...

Moderaterna har gått åt mitten och lämnat fältet öppet för folkpartiet att ta tag i batongfrågorna. Det är anmärkningsvärt hur tacksamt folkpartisterna har tagit emot.

 
At 23 juli, 2006 20:05, Blogger gardebring said...

Folkpartiet som parti är ju inte liberaler längre.. så då är väl knappast Nyamko det heller då.
Fast lite besviken är jag allt, jag trodde Nyamko var vettigare.

 

Skicka en kommentar

<< Home