söndag, juni 03, 2007

Politisk tidszon

I veckan publicerade den radikala webbplatsen LewRockwell.com min artikel, den nittonde i ordningen, om politiken och tiden: The Temporal Illusion. Artikeln behandlar å ena sidan hur den moderna människan tenderar att fokusera på framtiden samtidigt som hon negligerar eller rent av ignorerar nutiden och det som händer nu.

Å andra sidan tar artikeln upp hur politiken är beroende av att vi ser världen på detta sätt. Om nuet är ointressant men framtiden inger hopp eller förtvivlan får politiken en klar roll: politiken lovar att garantera våra förhoppningar och ber oss att ge den makt att undvika problem och faror.

Självfallet är det en något förenklad bild, men den är i grunden sann: politiken kräver att vi inte ser nuläget -- utan fokuserar endast på framtiden. För i så fall kan vi utan problem byta frihet "nu" mot säkerhet "sedan", ett byte som endast politiken tjänar på. Om vi istället genomskådar bluffen kommer politiken att mista sin funktion; när vi inser att framtiden delvis bestäms av nuet och att framtiden är vår egen att forma finns inget spelrum för politiken. Och än mindre makten.

Med risk för att verka skrytsam kan meddelas att artikeln hamnade på veckans topp 10 (27/5--2/6) för mest lästa artiklar. Detta på en webbplats som dagligen har tiotusentals besökare.