måndag, mars 05, 2007

QED

I Agenda på SVT den 4/3 visades ett reportage om hur så kallat ”vanligt folk” såg på förslaget om skatteavdrag för så kallade hushållsnära tjänster. I reportaget förekom en kvinna – Malin - som inte förefull särskilt positiv. För henne ”var det otänkbart att betala någon för att ta hand om barnen”. Malins yrke: Dagisfröken.