lördag, februari 24, 2007

Det var sämre förr

Film är ett bra forum för att berätta en historia. Det är också ett bra sätt att förmedla känslor på. På bio går nu en film som behandlar en föga smickrande period i Sveriges förflutna, ett förflutet som inte ligger längre tillbaka i tiden än att människor som berördes lever och plågas än i dag. Den nya människan utspelas 1951 och handlar om tvångssteriliseringarna av människor i Sverige. Om hur människor som ansågs asociala eller ha åkommor som samhället måste renas ifrån spärrades in.

Denna period påminner oss om hur kollektivistiska och människofientliga idéer kan drabba enskilda människor och förstöra liv för alltid. Att snorungarna som man ville döda under reklamen är knäpptysta under hela filmen är ett gott tecken på att vår historia kan påverka alla och att det hela tiden finns en ny generation att lära om vilka galenskaper som kollektivism och omänsklighet har lett till och alltid kommer att leda till.