söndag, augusti 06, 2006

Murray Bookchin, R.I.P.

Detta är visserligen en idag en vecka gammal nyhet, men bättre sent än aldrig.

Den 31/7 dog den välkände anarkisten Murray Bookchin. Framförallt gjorde han sig känd genom sin tydliga miljöinriktning i både teoribildning och idéutveckling. På många sätt är han också en sann "working class hero", som varvat sin position som författare, föreläsare och universitetslärare (först på Free University och därefter på Ramapo State College i New Jersey) som arbetare på bl a järnvägen. Han var också mycket aktiv som föreläsare på Institute for Social Ecology (ISE), som han också var med att grunda 1971.

Visserligen var Bookchin i många avseenden vänster, men det finns ändå mycket som man som nyliberal kan lära av honom. Han hade framförallt tre filosofiska ben, anti-kapitalism, decentralisering och miljöns värde. Av dessa kan och bör nyliberaler ta till sig mycket av tankarna kring decentraliseringsidén - att genom att successivt och konsekvent skjuta makten nedåt i samhällsstrukturen skapa fria lokala samhällen som kan rå sig själva. Den naturliga slutpunkten i en sådan strävan är självfallet att skjuta makten ända ned på individnivå.

Men även anti-kapitalismen är i stor utsträckning något som nyliberaler bör kunna ta till sig och nyttja till att vidga sina vyer. Kapitalism är nämligen ett väldigt dubbeltydigt ord, som både har positiva och negativa konnotationer. Syftet att lära av vänsterns kapitalismmotstånd är alltså att undvika att framstå som vulgära libertarianer.

Men i grund och botten var Bookchin en anarkist av den äldre skolan, eller kanske snarare: han var helt enkelt vänsteranarkist. Han inspirerade den miljöfundamentalistiska och anti-civilisatoriska rörelsen, samt var även stark anhängare av "direkt aktion" som medel till förändring och var inflytelserik inom grupper som Reclaim the Streets.

Detta senare gör ju självfallet att man kan vara skeptisk till Bookchins storhet, men det finns trots allt mycket att lära av honom och hans tankegods.

Wikipedia-artikel om Bookchin
Intervju med Murray Bookchin
Dödsruna i Reason Magazine