torsdag, januari 19, 2006

Institutionell konkurrens vinner i längden

Konflikten kring nya regler för lastning och lossning av gods i EU-områdets hamnar rasar som bäst. Mycket har skrivits i ämnet men den skarpaste analysen återfinner man dock på (annars mycket EU-vänliga) ledarsidan i gårdagens Financial Times. Deras linje kan sammanfattas enligt följande.


1. Det viktiga är konkurrensen mellan hamnarna, så länge det finns flera hamnar att välja på kommer hamnarbetarfackens möjligheter att ställa orimliga krav att vara begränsade eftersom lastning och lossning då kommer att flytta till en annan hamn och hamnarbetarna blir utan jobb.

2. Syftet med EU:s förslag att centralisera beslutsfattandet över hamnarna har inget med omtanke om dem som eventuellt skulle drabbas av det imaginära problemet som beskrivs i 1, utan handlar om att flytta bestämmanderätten på ytterligare ett område från medlemsländerna till Bryssel.

Sålunda kan man se att Transport och andra som försvarar den nuvarande ordningen – även om det på sina håll sker med olagliga och olämpliga metoder – gör oss liberaler, ja alla som vill ha ett fritt och konkurrenskraftigt näringsliv, en tjänst. De som hejar på Bryssel har samtidigt hoppat i galen tunna.