måndag, januari 02, 2006

Verkligheten skjuter ner Enströms förbudsplaner

Ordföranden i Riksdagens vapenförbudsgrupp moderaten Karin Enström skrev i våras om att de svenska vapenlagarna var för slappa och framhöll istället El Salvador som föredöme. Så här går det till där:

Många dog när El Salvador firade

Nyårsfestligheterna i El Salvador slutade med 33 döda och 89 skadade, uppger TT-AFP.Många av de döda och skadade var offer för skottlossning. Enligt tradition firar många i El Salvador in det nya året genom att skjuta med handeldvapen. 22 av de döda ska ha träffats av förlupna kulor.

Att Enström valde just El Salvador som exempel på ett land med bra vapenlagar beror sannolikt på att hon är genuint okunnig i ämnet (den som hade velat hitta ett land med stränga vapenlagar och låg brottslighet hade kunnat välja exempelvis Japan som exempel istället).

Den som har en mindre förutfattad mening i frågan borde istället ta intryck av exemplet och se att vapenbrottslighet (om man nu skall kalla det El Salvadoranska ”nyårsfirandet” brottslighet) inte är en funktion av lagstiftningen utan av kultur. Precis som drakoniska straff för vapeninnehav inte hindrar folk att skjuta i luften med skarp ammunition på platser som El Salvador eller Gaza (palestinska myndigheten har totalförbjudit vapeninnehav för andra än PLO/Fatha-folk) kommer sannolikt vi i Sverige inte börja fira nyår genom att dra av salvor i luften om de svenska reglerna skulle bli mindre repressiva.