torsdag, december 15, 2005

"EU är naket"

Bosse Ringholm har problem med ej pålagda telefoner. Andra har problem med epostmeddelanden som "råkar" sändas vidare.

Storbritanniens ambassadör i Polen, Charles Crawford, hade uppenbarligen för lite att göra och spökskrev Tony Blairs tal inför EUs budgetförhandlingar. Det är för bra för att inte spridas vidare.

Vad sägs om "... CAP - a programme which uses inefficient transfers of taxpayers money to bloat rich French landowners and so pump up food prices in Europe, thereby creating poverty in Africa, which we then fail to solve through inefficient but expensive aid programmes. The most stupid, immoral state-subsidised policy in human history, give or take Communism."

Läs och njut.