onsdag, januari 18, 2006

"Destruktiv identitet"

Jared Diamond har skrivit en mycket tänkvärd bok med titeln Undergång : civilisationernas uppgång eller fall.

Boken går genom en rad civilisationer som antingen fullständigt gått under eller reducerats, och försöker hitta några gemensamma faktorer. Nordbornas kolonisation av Grönland, mayarikets fall och anasazi-folkets försvinnande skildras, men även modernare fall som Rwanda.

En av Diamonds grundläggande teser är att även i övrigt rationella människor har oerhört svårt att ge upp rent kontraproduktiva beteenden, eftersom dessa beteenden ofta definierat hela civilisationen.

Påsköns innevånare lade ner oerhörd energi på sina stenstatyer - Diamond beräknar att upp till 25% av all matproduktion på ön gick åt att försörja stenhuggarna och de som flyttade och reste statyerna. I och med denna staty-frenesi höggs alla träd på ön ner, jorden överutnyttjades, fågelarter utrotades och den förvånansvärt avancerade civilisationen havererade fullständigt. Men eftersom stenstatyerna definierade Påskön var det ingen som i tid sade: ”Men vänta nu, vad i helsike håller vi på med?”.

De nordbor som koloniserade Grönland såg sig själva som kristna boskapsägare - och prioriterade därför import av nattvardsvin framför att importera nyttoprodukter som järn. Likaså lade de ner enorm energi på att behålla sina kor när klimatet försämrades istället för att börja imitera eskimåernas jaktmetoder. I valet mellan att jaga valross för att kunna byta betarna mot färgat glas i kyrkorna eller att åka till Nordamerika för att hugga timmer till nya fartyg valde nordborna konsekvent det förstnämnda. Till sist de inte längre kvar hade några fartyg och kunde inte åka till Nordamerika - eller lämna Grönland.


Jag instämmer i Diamonds tes, men för mig är bilden av förändringsovillig civilisationsförstörare inte en amerikan i bensinslukande SUV, utan av Göran Persson. När han säger ”Vi socialdemokrater* vet bäst. Därför ska vi disponera dina pengar och bestämma vad och hur du ska konsumera. Så har det varit, och så kommer det alltid att bli. Pratet om globalisering, EU-anpassning, och ändrade värderingar är bara rykten. Den statistik som visar på minskat nyföretagande, katastrofal kvot försörjda/försörjande eller enorma förluster pga stoppade privatiseringar ljuger.” hör jag ekon av vad som antagligen sades under de sista åren på Grönland.

Förhoppningsvis kommer svenskarna (och alla innevånare i socialdemokratiska länder) lyckas bättre än nordborna på Grönland och anpassa sig efter 2000-talets verklighet istället för 18-och 1900-talets fantasier. Fast statistiken verkar inte vara på vår sida …

* i alla partier

3 Comments:

At 18 januari, 2006 16:54, Blogger Johan L said...

Ett fullständigt glimrande inlägg från herr Gertkvist, hejja!

Göran Perssons utstakade väg försöker byta satsningar på botniabanor och ökat bidragsberoende mot ökat välfärd. det kommer inte lyckas.

det jobbiga är att man tvingas finanisera och arbeta för sossarnas "civilisation"... (om man inte väljer att flytta till nordamerika som ex alltså)

 
At 24 januari, 2006 22:08, Blogger Redhead said...

Riktigt bra inlägg, något att tänka på.

 
At 26 januari, 2006 19:34, Blogger Fuck off and die said...

Ja, vissa prylar i vår västliga civilisation har ju blivit heliga kor. Att kritisera dem har blivit tabu. Några exempel är demokratin*, välfärdssamhället och narkotikapolitiken.

* Därmed inte sagt att autokrati är ett dugg bättre. Att jag känner mig manad att förklara detta i en fotnot visar ju också på den ingrodda föreställning om dikotomin mellan demokrati och diktatur som råder i Väst. Att det finns en tredje väg, alltså ett system där politik avskaffas och var och en styr över sig själv, är en idé som helt enkelt inte kan tränga in i Svenssons skalle. När man ska förklara det där med att röstandet egentligen inte har med frihet att göra, är det som att försöka prega ner en cylinder i ett fyrkantigt hål.

 

Skicka en kommentar

<< Home