måndag, januari 02, 2006

Mer om vapen

Det är inte bara på Moderskeppet som vapenfrågan tas upp. Även den vänsterinriktade Det Progressiva USA har intresserat sig för frågan. Florida ändrade nyligen nödvärnsreglerna. Dessa hade tidigare varit ytterst restriktiva och fordrade bland annat att ett brottsoffer först skulle behöva försöka fly från platsen (exempelvis om en brottsling trängde sig in i dennes bostad eller blev hotad med kniv) för att våld skulle räknas som nödvärn. Efter ändringen krävs inte detta längre utan den som blir angripen kan precis som enligt den svenska nödvärnslagen direkt tillgripa våld i en dylik situation. Detta upprör – föga förvånande – den Bay Area-baserade bloggaren.

”Jag har sett den här lagen försvarar av åtminståne en svensk bloggare. Att någon bloggare i den svenska bloggosfären skulle vara galen nog att försvara den här lagen visar också hur radikalt höger en - förhoppningsvis liten - del av den svenska bloggosfären faktiskt är. Precis varför det är så vet jag inte. Kanske för att de inte får något gehör för sina extrema åsikter på annat sätt.”

Till dem som uppenbart försvarar en sådan lag hör sålunda exempelvis Sveriges riksdag: En institution – som inte ens med San Fransisco-mått mätt - skulle kunnas ”radikal höger”.

Undra vad det är med vapenfrågan som får folk att släppa på allt vad sanns och förnuft heter?

5 Comments:

At 03 januari, 2006 01:17, Blogger Wille said...

San Francisco röstade ju nyligen igenom ett totalt vapenförbud i staden.
Hur det går ihop med andra tillägget i konstitutionen är det ingen som övervägt.

Mig vetterligen räcker åtminstonne inte små lokala folkomröstningar för att ändra USA's konstitution.

 
At 03 januari, 2006 10:32, Blogger Captain Euro said...

Högsta Domstolen prövar inte längre mål som rör andra tillägget. Det senaste tillfället var USA v Miller 1939.

Sedan dess har man genomdrivit mycket långtgående vapenlagstiftning utan att domstolen har bevlijat prövningstillstånd. Senare lagstiftning strider uppenbart mot både konstitutionen och USA v Miller.

Däremot har de lokala, circuit courts, vid flera tillfällen förklarat att andra tillägget gäller.

I fallet San Fransisco är det högst troligt att beslutet rivs upp då det är mycket oskickligt utformat, bland annat förbjuder det poliser att äga vapen utom tjänst och även innehav av vapen (ex av advokat) för användning som bevismaterial i en rättegång.

 
At 03 januari, 2006 14:13, Blogger tillåtanonymainlägg said...

Hur mycket nödvärnsrätt har vi i Sverige egentligen? Brukar komma artiklar lite då och då om folk som skjutit mot tjuvar och själva dömts för misshandel el. dyl.

 
At 03 januari, 2006 17:43, Blogger Captain Euro said...

De jure har Sverige en tämligen bra nödvärnslagstiftning, de facto ser det lite sämre ut.

24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet


En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
2. 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
3. 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
4. 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

Problemet är at domstolarna ibland tolkar "uppenbart oförsvarligt" på ett mycket restiktivt sätt.

 
At 12 januari, 2006 20:58, Blogger Fuck off and die said...

Ja, oerhört reaktionärt och ondskefullt att folk får skydda sina liv...

 

Skicka en kommentar

<< Home