torsdag, juni 26, 2008

Mona Sahlin om FRA-lagen

Den socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin har i en intervju i Rapport sagt att hon vid en socialdemokratisk seger i valet 2010 kommer att riva upp den lag om FRA som röstades igenom i riksdagen förra veckan. Ett referat av intervjun kan läsas här i Svenska Dagbladet.

Det låter vid ett första ögonkast bra, men snabbt ställer man sig fråga vad det egentligen är hon säger. Man måste här ha i åtanke att uttalanden i intervjuer ofta kan bli svårtolkade, meningar blir inte alltid grammatiskt korrekta och uttalandena kan bli redigerade. Men faktum kvarstår att hennes uttalande kan tolkas på flera olika sätt.

Det som jag funderar kring är följande: ”Att inte bara sticka ner fingret i kablarna för att se vad man hittar, utan söka efter vad man ser som misstanke om brott.”

Antingen kan detta tolkas som att hon motsätter sig massavlyssning utan brottsmisstanke och istället förespråkar ett system där avlyssning bara får ske mot de som är misstänkta för brott, dvs något i stil med dagens system för husrannsakningar. Om så är fallet är det inte så mycket att klaga över.

Dock kan man tolka hennes uttalande på ett mer olycksbådande sätt, nämligen att det ursprungliga syftet med lagen var något helt annat än att spana efter misstänkta, utan istället att kartlägga människors liv, vilka surfvanor de har, vilka människor de umgås med och liknande.

Det senare kan tycka vara en något paranoid tolkning. Emellertid är det inte orimligt att anta att det åtminstone hos en del politiker kan finnas önskemål om att använda massavlyssning av människors kommunikationer till just sådana ändamål. Och faktum kvarstår, den lagstiftning om signalspaning som antogs är betydligt mer lämpad för att kartlägga vanliga människors privatliv än att spana efter terrorister.

Hur som helst, det är positivt att Mona Sahlin inte vill kartlägga icke brottsmisstänkta människors privatliv. All form av spaning från staten bör vara inriktad mot just misstänkta brottslingar, medan övriga lämnas i fred. Det är ett fundamentalt krav för ett rättssamhälle.

Etiketter: ,

1 Comments:

At 30 juni, 2008 10:58, Anonymous Anonym said...

(s) måste betraktas med ett historiskt perspektiv tror jag. (s) har några lik i lasten som direkt anknyter till den sk. FRA-lagen.

 

Skicka en kommentar

<< Home