fredag, maj 16, 2008

Skälig (o)levnadsstandard

Enligt Socialstyrelsen ingår nu i den "skäliga levnadsstandarden" som kommunernas socialtjänst måste erbjuda inte bara mountainbike till barn utan även en "värdig begravning", manifesterat i gravsten och kyrkkaffe.

Det skulle kunna vara något att skämta om på fredagsfikat, om det inte vore symptom på flera obehagliga tendenser i Sverige, nämligen

a) människor är så fattiga att de dör utan pengar till sin begravning undanstoppade
b) staten tar över vad som för några generationer var självklart att familjen, vänkretsen och civilsamhället ordnade
c) den stigande andelen äldre i Sverige gör att offentlig sektor börjar prioritera om.