onsdag, april 09, 2008

Symbolpolitik och fjanteri !

Kvinnorna ska räddas, utropar Claes Borgström och kräver obligatoriskt fängelsestraff för sexköpare. Idag är påföljden för brott mot sexköpslagen högst sex månader – Borgström vill höja straffet till ”åtminstone” ett års fängelse.

– Övergreppet mot en kvinna man köper sex av är ett betydligt allvarligare brott än att till exempel snatta i en affär.

-De här kvinnorna är utnyttjade och befinner sig i en underordnad ställning, under totalt inflytande av den som köper sex.

Utan tvivel kommer den japanska affärskvinna som besöker Sverige med sin lika japanska boy-toy och kastas i fängelse för sexköp förhindra många framtida övergrepp mot kvinnor. Alla homosexuella män som köper sex av andra män naturligtvis ska in i fängelse. För kvinnornas skull.

New York-guvernören Eliot Spitzer visade nyligen hur maktförhållandet prostituerad – sexköpare kan se ut. När tidningen New York Times publicerade nyheten dog Spitzers karriär. I just detta fall var det polisen som stod för avslöjandet, men det hade lika gärna kunnat vara den prostutierade som tipsade massmedia. Bevismaterial brukar ju inte saknas i prostitutionsfall.

Och efter att på Frihetsfrontens förra talarkväll lyssnat på Petra Östergren inser jag att Borgström inte en enda gång refererar till de prostituerade själva, utan omyndigförklarar dem kollektivt. Det är ju bekvämast så …

Att justitieministern instämmer i förslaget stärker bara bilden av att verkligheten lämnat den politiska byggnaden.