fredag, december 14, 2007

EU-kritikernas dolda agenda

De tre socialdemokratiska europaparlamentarikerna Jan Andersson, Göran Färm och Inger Segelström skriver i en avslöjande artikel på Europaportalen om vad som egentligen driver de EU-kritiker som är ledamöter i europarlamentet och vad de har för dolda avsikter. Artikeln skrevs med anledning av att ”den viktiga stadgan för medborgerliga rättigheter” proklamerades i europaparlamentet igår.
”De drog sig inte för att bua, när talarna framhöll vikten av att rättigheter för barna, äldre, funktionshindrade och arbetstagare görs rättsligt bindande.”
Det är ju tydligen så att illa att illvilja mot barn, äldre, funktionshindrade och arbetstagare är det som driver EU-kritikerna i europaparlamentet.

Sedan avslöjas – förbluffande nog – att de svenska skeptikerna i europaparlamentet egentligen vill att mer av beslutande och makt ska föras upp på EU-nivå! Tvärt emot vad de påstår själva alltså! Detta rävspel passerar dock inte obemärkt Anderssons, Färms och Segelströms skarpa blickar:
”Dessa extremer brukar hävda att alltför mycket bestäms i EU. Deras uppfattning är att fler beslut ska tas i medlemsstaterna. Ändå väljer de att framföra sitt krav på folkomröstning om fördraget i europaparlamentet. Tycker verkligen Lundgren, Svensson och Holm att frågan om huruvida vi i Sverige ska ha en folkomröstning om det nya fördraget ska avgöras i europaparlamentet?

På annat sätt kan man inte tolka deras agerande i europaparlamentet. Vår uppfattning är att beslut om folkomröstningar ska tas i respektive lands parlament, i Sveriges fall av den svenska riksdagen.”
Läs hela artikeln på Europaportalen och betänk att det är parlamentariker av Anderssons, Färms och Segelströms kaliber som bevakar våra intressen i europaparlamentet.