onsdag, april 23, 2008

Den svenska sjukan, hos sjuksköterskor

Sjuksköterskorna strejkar, missnöjda med sina låga löner.

Det är lätt att avfärda deras krav med att de jobbar på en politiskt reglerad monopolmarknad och att sjuksköterskorna borde byta arbetesgivare. Sanningen är dock mer komplicerad än så.

Problemet är att Sverige har bland världens mest sammanpressade löner. Tre-fyra års universitetsstudier ger helt enkelt ingen större utdelning jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet. Detta försvåras av att skattesystemet slår till med höga skatter vid internationellt sett låga inkomster.

I ett vettigt land skulle såväl sjuksköterskor som lärare få betydligt högre lön än idag, och dessutom få lägre skatt på lönen. Men att kritisera dessa grundläggande fel vore att kritisera två heliga politiska kor: idén om löneskillnader som något i sig ont och höga skatter som något i sig gott. Sådant gör man inte ostraffat i ett land där moderata ministrar driver och hyllar sosse-politik.

Därför för sjuksköterskorna en kamp de inte kan vinna. Och det är därför driftiga sjuksköterskor tar välavlönade vikariejobb eller flyttar till Norge.