tisdag, juni 17, 2008

Civilkurage och FRA-lagen

Nedanstående brev skickades till ett antal riksdagledamöter inför omröstningen om FRA-lagen

Det här mailet skriver jag till dig med anledning av den omröstning om FRA-lagen som ska avhållas på onsdag. Jag tänker dock inte uppehålla mig alltför mycket kring själva lagen. Du har säkert fått en mängd mail på sista tiden som förklarat varför lagen dels på ett oacceptabelt sätt kränker den personliga integriteten, dels inte skyddar oss från yttre hot. Att antyda något annat vore att förolämpa din intelligens.

Det här mailet handlar istället om personvalssystemet och civilkurage.

Jag har alltsedan systemet att kryssa den som man föredrar bland riksdagskandidaterna infördes utnyttjat denna möjlighet. Jag anser att det är utmärkt att man på detta sätt ger väljarna en mer direkt möjlighet att påverka vem som ska företräda dem i riksdagen. Det är riksdagens uppgift att vara medborgarnas representanter och de som utser regeringen och därför också har som uppgift att hålla efter den så att den inte för en politik som strider mot väljarnas önskemål.

Det som nu fått mig att börja ifrågasätta nyttan av personvalssystemet är det faktum att regeringen tydligen anser sig vara den som kontrollerar riksdagsmännen i stället för tvärt om. Detta framgår med all önskvärd tydlighet av den senaste tidens händelser. Något som också gjort mig beklämd är hur ryggradslöst de flesta borgerliga riksdagsmän agerat då de lagt sig platt inför regeringens kommandon. Detta är inte det beteende jag förväntat mig från de riksdagsmän jag kryssat i de senaste valen.

Om man frångår systemet med att man har riksdagsmän som tänker och agerar självständigt och istället förväntar sig att de ska fungera som en hop själlösa zombier som likt marionetter röstar igenom regeringens förslag, ja då kan man lika gärna avskaffa systemet med riksdagsledamöter. Istället kan man då ha en gruppledare för varje parti som får lika många röster som vederbörandes parti fick mandat i det senaste valet. Sedan kan man låta dessa rösta igenom regeringens propositioner utan debatt.

Jag kommer att följa onsdagens omröstning med stort intresse. De riksdagsledamöter som låter sig fungera som osjälvständiga nickedockor och röstar bifall till detta synnerligen integritetskränkande och meningslösa förslag kommer INTE att kunna räkna med något personvalskryss från mig i framtiden. Bläcket i min penna är alltför värdefullt för att slösas bort för något sådant.

Skulle det däremot finnas någon eller några borgerliga riksdagsledamöter med ryggrad nog att stå upp för värnet om rättsstaten och den personliga integriteten så kommer jag att visa min stora högaktning för detta agerande. Det är sådant som förtjänar att belönas.

Därför hoppas jag att du kommer att visa tillräcklig ryggrad för att rösta NEJ till FRA-lagen.

Etiketter: