tisdag, juni 17, 2008

Obegripligt FRA-försvar

Några moderata ledamöter av försvarsutskottet försöker nu försvara FRA-lagen i Aftonbladet.

Att motiven till FRA-lagen är suspekta, att många defintioner i lagen är mycket otydliga, att lagstiftaren helt enkelt inte insett att juridiska gränser inte existerar på Internet och att det hade varit enkelt att stifta en lag som medgav spaning och avlyssning på Internet utan att skapa ett system som påminner om 1984 antyds inte med en stavelse.

Avslutningen på artikeln illustrerar det sluttande planet

Det skulle vara svårt för oss att leva med vetskapen om att vi inte tog vårt fulla ansvar för att utnyttja alla tillgängliga medel för att skydda våra kvinnor och män ute på internationella insatser eller medborgarna i Sverige.

Jag väntar bara på att Rolf Gunnarson mfl. lägger förslag om att legalisera tortyr. Det är ju ett medel som inte kan utnyttjas idag - och när huvudprinciperna om rättssäkerhet fallit i och med FRA-lagen öppnas nya möjligheter för övergrepp mot individen.