söndag, juni 29, 2008

FRA och trovärdigheten

FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson försöker besvara kritiken av FRA-lagen. Och sällan har en mental generationsklyfta illustrerats tydligare.

Rickard Falkvinge hävdar att avlyssning av radio, det vill säga vad FRA ägnade sig åt under kalla kriget, utan uttryckligt lagstöd är olagligt och att FRA verkamhet hela tiden varit lagstridig. Det nämns inte med ett ord i artikeln.

Överdirektören Anders Wik vid FRA sade rätt ut att FRA sedan 1976 brutit mot Europakonventionen genom att lyssna på satellitkommunikation. Det nämns inte med ett ord i artikeln.

FRA har i tio år utan lagstöd lagrat svenska telefonsamtal och datatrafik, vilket Ingvar Åkesson själv har medgivit. Det nämns inte med ett ord i artikeln.

I artikeln hävdar generaldirektören att FRA inte har personal att avlyssna särskilt många samtal. Aftonbladet har dock upptäckt att FRA åtminstone sedan 2005 rekryterat folk vars arbetsuppgifter bara kan vara att lyssna på trafik inom Sverige. Det vill säga när hela lagen bara var under utredning. Det nämns inte med ett ord i artikeln.

Aftonbladet har grävt fram en trovärdig bakgrund till FRA-lagen. Det var så enkelt att FRA förlorade i anseende gentemot andra länders underrättelsetjänster när radiotrafiken minskade i omfång. Och därför lobbade FRA och dess många vänner genom lagen. Det nämns inte med ett ord i artikeln.

New York Times skriver att USA och EU är nära att ingå avtal om utbyte av bland annat … privatpersoners Internetvanor. Det vill säga vad FRA-lagen ska avlyssna. Misstankarna om att FRA-lagens främsta syfte inte är terroristbekämpning, utan att leverera information som svenska spioner kan byta med amerikanska spioner blir allt starkare. Det nämns inte med ett ord i artikeln.

Ett tydligt mönster framträder: FRA struntar i lagar och bedriver sin verksamhet i skydd av hemligstämplar, nationell säkerhet och vänskapsband. FRA anser sig uppenbarligen stå över alla de lagar och regler som gäller för oss vanliga människor – oavsett om vi är poliser, politiker eller privatpersoner. FRA kan aldrig begå fel, ens när man erkänner att man bryter mot lagen.

Och Ingvar Åkesson undrar varför vi inte vill bli avlyssnade av seriebrottslingen FRA. Vilken planet kommer han egentligen från?