onsdag, augusti 29, 2007

Dagens holmgång

Eva Lundgren mot Bo Rothstein på DN Debatt.

Rothstein hävdade att Lundgrens forskning och uttalanden om våld mot kvinnor och rituella mord på barn är ogrundade, ovetenskapliga och dessutom skyddas från granskning av Uppsala Universitet. Det är möjligt att Eva Lundgren har rätt i sin replik, men artikeln stödjer inte hennes sak, så att säga.

Vad som däremot är intressant i artikeln är följande källhänvisning:

Vi har i stället utgått från mängden rapporterat våld, och studerat vilka män som enligt kvinnorna har utövat detta.

Att i en undersökning utgå från vad som amälts till polisen är riskabelt. Felkällorna är många (riktigt förtryckta kvinnor torde inte våga anmäla sina misshandlare, ryska prostituerade i händerna på ryska maffian anmäler definitivt inte misshandel med mera, med mera) men framför allt borde Eva Lundgren tänka på vad hon själv sagt om statistik efter TV-dokumentären Könskriget:

Var finns dokumentationen och bevisen för rituella mord på barn och foster?
- Det som kriminologen i dokumentären jobbat med är dödligt våld. Det som är rapporterat till polisen. Nu vet vi sedan evinnerliga tider att det våld som kommer till polisen är bara 15 procent av allt våld. Och sådana känsliga fall hamnar inte där.

Om det här förekommer måste det ju finnas några polisanmälningar?
- I Norge finns fall med fällande domar.

Men inte i Sverige efter 1980?
- Det kan inte jag svara på. Men polisen kan heller ingenting om detta ... Inkompetensen är stor.

(källhänvisning: Dick Erixon)

Polisens statistik är alltså bristfällig och värdelös för Eva Lundgren, utom när den passar Eva Lundgrens forskning.