lördag, juli 21, 2007

Grattis, svenskar !

Enligt Rikspolisstyrelsen är Sverige numera självförsörjande vad gäller cannabis. Ett besked som borde glädja de flesta: färre miljöförstörande transporter, mindre utsugning av fattiga länder och ett bevis på att åtminstone några svenskar fortfarande har entrepenörsegenskaper kvar.