måndag, april 16, 2007

Konkurrens: strid på kniven

Idag skriver undertecknad på LewRockwell.com om hur konkurrens ofta ses som en strid på kniven - att det bara är vinna och försvinna som gäller, vilket gör att företag "gärna" går över lik för profit. Denna bild av konkurrens, hävdar jag, är sann.

Visserligen är det så att konkurrens är en naturlig, t o m central, del av marknaden, och på marknaden gäller det rationella före det irrationella. Marknadsteoretiskt handlar konkurrens om att skaffa sig själv en bättre position på marknaden i förhållande till konkurrenterna. Detta görs rationellt och kostnadseffektivt genom investeringar i forskning och utveckling samt strategiska allianser för att förbättra kvalitet och service.

Alternativet är att slå undan benen för konkurrenterna, vilket knappast är varken kostnadseffektivt eller rationellt. Att investera i att andra blir sämre snarare än att en själv blir bättre är ganska främmande för de flesta - inte minst eftersom det är en större initial kostnad samtidigt som fördelarna av att bli bättre uteblir. En enorm förlust på alla plan utom möjligen den direkta (och kortsiktiga) konkurrenssituationen, alltså.

Så är dock inte fallet idag: det kan mycket väl löna sig att vara en "kallhjärtad kapitalist". Hur kan det komma sig på en marknad där rationalitet, kreativitet, innovation och produktivitet alltid belönas?

Svaret presenteras i artikeln Cut-Throat Competition.