fredag, mars 30, 2007

SVT väljer bort kritiken

SVT låter hälsa att de inte kommer att köpa in eller sända den uppmärksammade miljödokumentären The Great Global Warming Swindle (YouTube, Google Video), som sändes av brittiska Channel 4. Dokumentären har skapat en hel del debatt, både i respektabla media (mer) och i den så kallade bloggosfären.

Dokumentären har inte endast fört med sig att den så kallade globala uppvärmningen, och människans eventuella orsakan till denna, diskuterats och teorier och fakta tagits upp på ett bättre sätt. Liksom alltid när en i media etablerad sanning kritiseras möts kritiken av en enorm kampanj. Dokumentären har därför hävdats vara faktastridig, ta upp fel saker, och kritikernas kritiker har också kritiserat detaljerna. Den mäktigaste och mest relevanta kritiken mot dokumentären gäller ett diagram, som Channel 4 direkt ändrade (det korrigerade diagrammet var med redan i reprissändningen av programmet).

Men vad är det som är felaktigt? Tja, det kan man inte riktigt peka på. Den kritik som hävdats handlar mest om att dokumentären inte tar alarmen och hoten "på allvar". Men detta är knappast något som talar emot dokumentären, lika lite som kyrkans etablerade "sanningar" och prästerskapets hot om djävulen talade emot de fakta som Copernicus och Galilei upptäckte.

Parallellen till den fördummande kyrkliga makten och "sanningen" att jorden är platt kan hävdas vara orimlig och orättfärdig, men den stämmer faktiskt i långt större utsträckning än de flesta är villiga att erkänna. Den globala uppvärmningen är idag en dogm som hävdas som religion. Channel 4s dokumentär visar att vetenskapsmännen inte alls är så eniga som den bild vi annars blivit serverade. Där visas också att många kritiska forskare effektivt tystas för att slippa frysas ut av kollegor, hängas ut i media, samt för att de riskerar att inte få fortsatta forskningsmedel om de inte hävdar "global warming". Detta är en viktig del av diskussionen, som måste komma upp.

Politiker världen över föreslår en mängd "lösningar" på problemet, och det handlar nästan uteslutande om ökad politikermakt. Man kan fråga sig varför ingen verkar inse att politikernas oro och "miljöpolitik" endast går ut på att inskränka frihet, öka politikens befogenhter, samt beskatta allt och alla (och därigenom öka politikens medel). Varför skulle mer pengar i Anders Borgs kassa leda till bättre miljö? Varför skulle ökade kostnader för transporter leda till bättre miljö? Dessa är enkla frågor som tarvar svar. Men ingen ställer dem.

Anledningen är uppenbar: detta handlar inte i första rummet om miljö - det handlar om politik. Detta uttrycks klart flera gånger av Patrick Moore, en av grundarna till Greenpeace, i dokumentären: den så kallade miljörörelsen är inte en rörelse för miljö - det är en politisk rörelse för en viss sorts politik. Enligt Moore har miljörörelsen nästan mist sin tidigare roll - den tekniska utvecklingen har gjort att produktionen är enormt mycket renare nu än förr och miljön är också enormt mycket mindre förorenad. Därför har man i miljörörelsen greppat efter vad som greppas kan: genom hot om katastrofer söker man stöd för sin teknik- och utvecklingsfientliga övertygelse. Detta, och det tål att upprepas, hävdas av en av grundarna till Greenpeace!

Dokumentären visar tydligt att förre amerikanske presidentkandidaten Al Gores uppmärksammade film An Inconvenient Truths (YouTube, samt kritik) huvudargument är felaktigt. Gore hävdar att utsläpp av koldioxid (ni vet det där som alla levande organismer andas ut, och som är en stor del av vår materia) lett till global uppvärmning. Men i själva verket visar statistiken att relationen är den omvända: koldioxidhalten i atmosfären ökar när jorden blir varmare! The Great Global Warming Swindle visar att det finns en tydlig fördröjningseffekt, där koldioxidhalten ökar en bra bit efter att temperaturen ökar. Detta, hävdar man, beror på att kallvaten absorberar koldioxid i större utsträckning än varmvatten - den ökade halten av koldioxid är ett resultat av ökad havstemperatur.

Man går också vidare och visar att solens aktivitet, vilket tidigare tagits upp på Moderskeppet, korrelerar i otroligt hög utsträckning med värmen på jorden. Denna korrelation finns åtskilliga hundra (om inte tusen) år tillbaka, medan koldioxidanhängarna pekar på viss korrelation endast knappa hundra år tillbaka.

Huvudpoängen med dokumentären är dock inte att visa att det finns en annan teori som helt och hållet förklarar det vi ser. Poängen är istället att visa att den teori som idag är förhärskande i media och politiken är uppenbart felaktig - fakta talar emot den, det finns inte sådan uppslutning som hävdas, det finns inte ens en enhetlig tolkning av teorin! Dokumentären pekar på farorna med att en sådan idé, som inte kan bekräftas, blir förhärskande. Oavsett om den är rätt eller inte (och teorin är sannolikt felaktig), så måste all vetenskaplig forskning utgå ifrån att möta och uppmuntra kritik. Så är inte fallet vad gäller den globala uppvärmningen och hävdandet av mänsklighetens kollektiva självmord genom höga koldioxidutsläpp. Teorin är dogm och religion, inte vetenskap eller kunskap.

Men SVT väljer ändå att, som public service-agent, inte låta denna version komma till tals. Istället hävdar man i ett uttalande via e-post till undertecknad att det är "mycket faktafel i dok[umentär]en". Så var det problemet effektivt undanröjt och man kan återgå till testuggandet.

Frågan är om någon av de TV-kanaler som inte har i uppdrag att, som public service, bilda allmänheten på ett neutralt och opartiskt sätt kommer att visa filmen. En ganska uppenbar idé är ju att visa Gores An Inconvenient Truth följd av The Great Global Warming Swindle och t ex en studiodiskussion med representanter för båda sidor. Säkerligen en tittarsuccé, även om betyget i media lika säkert är att utformningen (oavset vilken) är partisk och faktastridig. Men som sådan kommer all kritik mot koldioxidhetsen alltid att utmålas.

Sådan är nämligen inställningen i religion, vilken skiljer sig enormt från den inom vetenskap och kunskapande.

17 Comments:

At 30 mars, 2007 15:52, Blogger Peter said...

För SVT är faktafel det samma som "fel fakta". Det handlar alls inte om någon vetenskaplig granskning... Och det politiskt korrekta är som bekant många gånger allt annat än "sanningen". Och visst är nuvarande klimathysteri en religion - och det är inte någonting som bara jag och Per tycker, utan även den tjeckiska presidenten Václav Klaus.

 
At 30 mars, 2007 17:32, Blogger leif said...

Bra försök, MEN nu är det så att du missade att Sverige inte är en demokrati.
Till och med Alliansen missade det, och man kan se Reinfeldt stå och mumla medgivande när människorna i sandaler. Den riktiga statsmakten ( den tredje ) vill ha ett speciellt svar. T.ex i miljöfrågan. Det viktigaste verktyget dom har är inte det dom låter alla få veta att man ska tycka, utan det dom väljer bort, åt oss alla.
Censur tror jag det heter. Utövas dagligen.
Propagandan du läser eller ser i tv sofforna är bara ”overkill” som används av taffliga journalister.

 
At 30 mars, 2007 17:52, Blogger Tomas said...

Ett faktafel är t.ex. att påstå att koldioxidutsläppen från vulkaner är större än de utsläpp som mänskligheten står för.

Påstår man dessutom att teorin bakom växthuseffekten vilar på att koldioxidhalten i atmosfären och temperaturen historiskt sett följs åt har man fel där också.

 
At 30 mars, 2007 18:21, Blogger Per Welander said...

Ett ärligare svar av SVT hade varit:
Som du säkert känner till domineras och styrs SVT sedan årtionden av vänsterfolk. Talet om fri television är en bluff men användbart för att lura en del. Politikerna styr oss med järnhand. Sedan kommunismen rasade ihop har vänstern letat efter en fråga som kan väcka och samla rörelsen. Klimatfrågan är en utomordentligt bra fråga att använda för att driva på samhället i socialistisk och planekonomisk riktning. Denna film är alldeles för bra och upplysande. Den skulle få folk att tvivla på att människan är skuld till uppvärmningen. Den skulle med andra ord kunna försvåra för oss att driva samhället åt vänster. Om vi visade filmen skulle vi dessutom dra på oss mycket hård kritik från många makthavare inom miljöpartiet, vänsterpartiet samt kulturella eliten. Det vågar vi inte.

Högakningsfullt
Sveriges Television

 
At 30 mars, 2007 20:05, Blogger Peter said...

Till Tomas:
Om man har en teori som säger att CO2 orsakar global uppvärming så har man ett allvarligt problem med teorin om det visar sig att uppvärmingen kommer före ökningen av CO2-halten. Din kryptiska kommentar ändrar inte på logiken att en "orsak" måste komma före en "verkan" (eller åtminstone vara samtidig).

För övrigt rekommenderar jag er alla att ta del av hur Martin Durkin besvarar sina kritiker. Det kan ni göra via denna blogg.

 
At 31 mars, 2007 00:28, Blogger Per Bylund said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 31 mars, 2007 00:28, Blogger Per Bylund said...

Till Tomas:
Det symptomatiska med de som hävdar koldioxidteorin är att de just hävdar att "fakta" motsäger alla kritiker. Men precis som du så gör de inte annat än hävdar detta. Jag undrar: var är nu dessa fakta? Måste jag höra från alla håll att dessa fakta finns och är så lättillgängliga - men att ingen tänker visa mig dem? Vad är det som gör dem så svåra att finna för just dem som hävdar dem?

 
At 31 mars, 2007 01:16, Blogger Tomas said...

Till Peter och Per Bylund:

Att säga att mängden växthusgaser i atmosfären är en faktor som påverkar klimatet, och att det är den största faktorn bakom den moderna klimatförändringen, är inte samma sak som att säga att alla tidigare temperaturförändringar berott på växthusgaser.

De fall där uppvärmningen kommer före ökningen av CO2-halten beror på andra saker, som t.ex. förändringar i jordens omloppsbana. Mer fakta finns till exempel här och här.

 
At 31 mars, 2007 11:44, Blogger Peter said...

De "vetenskapliga" fakta du hänvisar till Tomas, baserar sig främst på vad som sägs av Jeff Severinghaus. Men det han säger är för mig definitivt inte övertygande och han antar dessutom det han vill visa (dvs. "växthusgasernas dominerande roll").

Låt mig citera från Jeffs artikel:

The lag is only 800 years. All that the lag shows is that CO2 did not cause the first 800 years of warming, out of the 5000 year trend. The other 4200 years of warming could in fact have been caused by CO2, as far as we can tell from this ice core data.

The 4200 years of warming make up about 5/6 of the total warming. So CO2 could have caused the last 5/6 of the warming, but could not have caused the first 1/6 of the warming.

Some (currently unknown) process causes Antarctica and the surrounding ocean to warm. This process also causes CO2 to start rising, about 800 years later. Then CO2 further warms the whole planet, because of its heat-trapping properties. This leads to even further CO2 release. So CO2 during ice ages should be thought of as a "feedback", much like the feedback that results from putting a microphone too near to a loudspeaker.

Varför skulle "some (currently unknown) process" - mest sannolikt solens aktivitet och jordens bana i förhållande till solen - bara vara en orsak till klimatet 1/6 av tiden, sedan helt försvinna som orsak och resterande 5/6 av tiden ska klimatet helt förklaras av CO2 p.g.a dess "heat-trapping properties"? Att ta CO2s "heat-trapping properties" som fundamental orsak till uppvärmningen är att anta vad som måste bevisas. Ja, växthuseffekten existerar som en myket enklel fysikalisk process (och allt annat lika blir det varmare p.g.a. växthuseffekten), men vi lever inte i en "allt annat lika värld" och medger man att det fanns en "okänd process" som tidigare styrde klimatet varför skulle den plötsligt försvinna? Och om processen också medges vara okänd hur kan man då vara så säker på att den inte fortsätter att vara den verkliga drivkraften bakom klimatförändringarna - i alla fall så kan man inte bara anta att det är växthusgaserna som är den dominerande faktorn för det är ju som sagt det som man måste bevisa!

En slutlig kommentar till att CO2 i atmosfären genererar en positiv feedback-loop på det sätt som Jeff S beskriver så har Lindzen och andra påpekat att detta knappast är det naturliga tillståndet för naturliga system. Naturen tenderar nämligen att generera s.k. negativa feedback-looper som i princip fungerar som "termostater". Skulle jordens klimatsystem så låsas fast i en positiv självförstärkande feedback-loop så skulle nog "de naturliga variationerna" någon gång under jordens klimathistoria satt igång en galopperande växthuseffekt som skulle ha utplånat allt liv på jorden. Nu finns vi här så detta har inte hänt. Och vi människor har också utvecklat en kritisk intelligens som förhoppningsvis kan användas till att genomskåda de dåligt underbyggda "sanningarna" som sprids i klimatreligionens namn.

 
At 31 mars, 2007 13:17, Blogger Peter said...

För den som söker efter välunderbyggda teorier om klimatet kan följande peer-reviewed vetenskapliga artikel om solens direkta och indirekta klimatpåverkan starkt rekommenderas.

‘Cosmoclimatology: a new theory emerges’, Henrik Svensmark, Astronomy & Geophysics, Vol. 48, Issue 1, pages 1.18-1.24, February 2007

 
At 31 mars, 2007 14:40, Blogger Tomas said...

Peter,

Varför skulle "some (currently unknown) process" - mest sannolikt solens aktivitet och jordens bana i förhållande till solen - bara vara en orsak till klimatet 1/6 av tiden, sedan helt försvinna som orsak och resterande 5/6 av tiden ska klimatet helt förklaras av CO2 p.g.a dess "heat-trapping properties"?

Vem har påstått det? I artikeln som du refererar till står det att "CO2 does not initiate the warmings, but acts as an amplifier once they are underway. From model estimates, CO2 (along with other greenhouse gases CH4 and N2O) causes about half of the full glacial-to-interglacial warming."

Ja, växthuseffekten existerar som en myket enklel fysikalisk process (och allt annat lika blir det varmare p.g.a. växthuseffekten)

Bara så att jag inte missuppfattar dig: håller du med om att mängden växthusgaser i atmosfären är en av faktorerna som påverkar klimatet?

medger man att det fanns en "okänd process" som tidigare styrde klimatet varför skulle den plötsligt försvinna? Och om processen också medges vara okänd hur kan man då vara så säker på att den inte fortsätter att vara den verkliga drivkraften bakom klimatförändringarna

Som du sa tidigare så är det sannolikt att variationer i jordens omloppsbana, såsom Milankovitchcykler ligger bakom de historiska klimatförändringarna. Och som namnet antyder är de variationerna just cykliska.

Varken variationer i jordens omloppsbana eller solaktiviteten kan förklara den temperaturökning vi ser idag.

Skulle jordens klimatsystem så låsas fast i en positiv självförstärkande feedback-loop så skulle nog "de naturliga variationerna" någon gång under jordens klimathistoria satt igång en galopperande växthuseffekt som skulle ha utplånat allt liv på jorden.

"Nog"? Eftersom det finns en begränsad mängd koldioxid lagrad i oceanerna så borde resultatet av att den koldioxiden frigörs i atmosfären bli en begränsad uppvärmning.

 
At 31 mars, 2007 16:00, Blogger Peter said...

Ja, Tomas, mängden växthusgaser i atmosfären är en del av det som påverkar klimatet. Och det ska vi vara tacksamma för! Utan detta "fysikaliska samband" skulle vår vår planet vara en isklump och helt obeboelig. Allt annat lika blir det varmare med mer växthusgaser och kallare med mindre. Varför ifrågasätter du mig på denna punkt?


Angående din första kommentar så säger ju Jeff S rent ut att [ändrade] CO2 nivåer "could have caused the last 5/6 of the warming." Men om detta enligt Jeff S tänkbara scenario vore det riktiga innebär det ju att förändrade CO2-nivåer står för hela klimatförändringen. Och detta är orimligt. Du bemöter inte varför den tidigare "okända" förklaringen till den globala uppvärmningen inte skulle fortsätta att vara starkt drivande för klimatet - och att Jeff S använder tesen att växthuseffekten är den dominerande faktorn för klimatet som förutsättning för sin analys. För att göra en analys av klimatet måste man givetvis ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka och man ska inte på förväg ha bundit sig för vissa förklaringar. I dagens debatt är det ju [den felaktigt påstådda] "koncensus-sidan" som gör denna bindning till en viss sorts förklaring - medan "skeptikerna" söker förklaringar mer förutsättningslöst. Det ligger i vetenskapens natur att man försöker falsifiera rådande teorier. Eftersom klimatvetenskapen anses ska undantas från detta (det går inte att "läsa debatten" på något annat sätt) - så är det tydligt att det i så fall inte rör sig om någon vetenskap, utan vi har en religion (som kallar sig för vetenskap) där vissa teser ska försvaras mot kättarna som vågar ifrågasätta den.

Slutligen, Tomas, du skriver: "Varken variationer i jordens omloppsbana eller solaktiviteten kan förklara den temperaturökning vi ser idag." Det där är ju bara ett påstående från dig. Vi kan ju inte tro att det är så bara för att du säger det. För att vara seriös måste du visa VARFÖR "variationer i jordens omloppsbana eller solaktiviteter" inte kan förklara den temperaturökning vi ser idag. Vad finns det för vetenskapligt stöd för det påståendet?

Återigen rekommenderar jag alla att läsa den artikel av Henrik Svensmark jag tidigare tipsade om.

 
At 31 mars, 2007 20:43, Blogger Tomas said...

Peter,

Ja, Tomas, mängden växthusgaser i atmosfären är en del av det som påverkar klimatet. Och det ska vi vara tacksamma för! Utan detta "fysikaliska samband" skulle vår vår planet vara en isklump och helt obeboelig. Allt annat lika blir det varmare med mer växthusgaser och kallare med mindre. Varför ifrågasätter du mig på denna punkt?

Jag ifrågasätter inte, jag ville bara vara säker på att jag inte missuppfattat dig. Hursomhelst, då måste du också hålla med om att den ökade mängden koldioxiden i atmosfären förstärkte den pågående uppvärmningen under de uppvärmningsperioder vi pratar om?

Angående din första kommentar så säger ju Jeff S rent ut att [ändrade] CO2 nivåer "could have caused the last 5/6 of the warming."

Ja, att de kan ha orsakat uppvärmningen, till skillnad mot den första sjättedelen som inträffade innan koldioxidnivåerna började stiga. Däremot säger han aldrig att 5/6 av den totala uppvärmningen berodde enbart på CO2.

och att Jeff S använder tesen att växthuseffekten är den dominerande faktorn för klimatet som förutsättning för sin analys.

Kan du förklara närmare hur han gör det?

Det ligger i vetenskapens natur att man försöker falsifiera rådande teorier. Eftersom klimatvetenskapen anses ska undantas från detta (det går inte att "läsa debatten" på något annat sätt) - så är det tydligt att det i så fall inte rör sig om någon vetenskap, utan vi har en religion (som kallar sig för vetenskap) där vissa teser ska försvaras mot kättarna som vågar ifrågasätta den.

Exakt vilka är det som anser att man inte ska få ifrågasätta teorin om global uppvärmning?

För att vara seriös måste du visa VARFÖR "variationer i jordens omloppsbana eller solaktiviteter" inte kan förklara den temperaturökning vi ser idag. Vad finns det för vetenskapligt stöd för det påståendet?

Den nuvarande uppvärmningen är snabbare än de historiska uppvärmningarna. Dessutom så borde temperaturen snarare avta om den skulle följa Milankovitchcyklerna.

Vad gäller solaktivitet så korresponderar den inte mot den moderna temperaturökningen. Mer info här.

 
At 31 mars, 2007 21:05, Blogger Peter said...

Hej Tomas, jag har absolut inte tid med en längre kommentar nu så jag tar bara och kommentera det sista du säger, just nu.

Du säger:
"Vad gäller solaktivitet så korresponderar den inte mot den moderna temperaturökningen. Mer info här."

Det är inte så konstigt att detta inte "går ihop". Men det bevisar ingenting! För data som man ska jämföra med är förstås "sunspot activity" för 800 år sedan. Vad som händer just nu är irrelevant. Det som händer idag bör ju ge spår i ökad CO2-nivå först om 800 år eller så.

Om vi ska "debattera mera" kan jag återkomma först om en dag eller två.

Vänliga hälsningar, Peter.

 
At 02 april, 2007 00:55, Blogger Peter said...

Tomas, nu har jag återigen tid att besvara ditt inlägg.

Du skriver: "då måste du också hålla med om att den ökade mängden koldioxiden i atmosfären förstärkte den pågående uppvärmningen under de uppvärmningsperioder vi pratar om?"

Och jag svarar:

Ja, förvisso förstärker koldioxiden i atmosfären den pågående uppvärmingen, men inte särskilt mycket. Att klimatet är relativt okänsligt för ökningar i mängden CO2 är ingenting som jag har hitat på utan det finns stöd för denna uppfattning. Richard S. Lindzen skriver i Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol 94, p. 8341 (Aug. 1997) att

Indirect estimates, based on response to volcanos, suggest sensitivity may be as small as 0.3–0.5°C for a doubling of CO2, which is well within the range of natural variability.

Förändringar i atmosfärens CO2-halt har därför minimal effekt på klimatet och vi behöver därför söka de verkliga påverkansfaktorerna på annat håll.

 
At 02 april, 2007 09:31, Blogger Peter said...

Tomas, du citerade i ett tidigare inlägg Jeff Severinghaus påstående - "From model estimates, CO2 (along with other greenhouse gases CH4 and N2O) causes about half of the full glacial-to-interglacial warming" - men detta är att förväxla datormodellernas värld med verkligheten. Vad man kan läsa sig till från den citerade artikeln är bara "modellerade uppskattningar" och ett försanttagande av växthusgasernas dominerande roll att förklara klimatförändringar, men det finns inget empiriskt stöd för det som sägs. Istället ska vi tydligen acceptera det som Jeff S säger på grundval av hans auktoritet som "klimatprofet". Mer direkta skattningar av effekterna av förändrade växthusgaser i atmosfären - framförallt CO2 som produceras av människan - visar på ytterst blygsam klimatpåverkan från denna källa. "Modellerade uppskattningar" baserade på "hemliga beräkningar och okänd koppling till emperi" kan knappast tas på allvar då det finns mer direkta mätningar av effekterna som motsätter den "modellerade verkligheten". Förändringar av mängden CO2 i atmosfären har som Lindzen (1997) påpekade ytterst svag inverkan på klimatet.

En sista kommentar. Tomas hänvisar återkommande till de s.k. Milankovitchcyklerna - men dessa Milankovitchcykler har ingenting att göra med - och förklarar därför inte variationer i solens aktivitet. Milankovitchcyklerna baserar sig enbart på variationer i jordens omloppsbana runt solen.

Vänliga hälsningar från Peter, som nu anser debatten vara avslutad. I alla fall har jag avslutat min del i debatten.

 
At 03 april, 2007 15:15, Blogger Alexander said...

Lysenko e ett exempel pa "korrekta" vetenskapsman :)

 

Skicka en kommentar

<< Home