fredag, mars 23, 2007

Varning! Terrorism!

Den välkände libertarianske journalisten John Stossel skriver i Real Clear Politics om hur terrorismskräcken leder till enorma kostnader och ett ökat antal döda. Det framstår som ganska klart att terrorism-"hotet", som också anges av regeringen Reinfeldt som anledning till "nödvändig" övervakning och frihetsinskränkning, används flitigt av politiker. Den allmänna "skräcken" utnyttjas och förstärks för att öka den politiska makten.

I Boston, skriver Stossel, spenderade borgmästaren nyligen $500,000 i idiotiska insatser mot reklam. Reklamen var uppsatt i nio städer och hade varit uppsatt till allmän beskådan i tre veckor i Boston innan den politiska ledningen reagerade. Men när de väl reagerade gjorde de det kraftfullt: antiterrorismstyrkor skickades ut till höger och vänster för att förstöra...öhm...reklamen.

Skulden ligger naturligtvis, i alla fall enligt media och den politiska klassen, på företaget som satte upp reklamen och företaget som stod för den. Att politiker agerar sent, blint och utan eftertanke är inte ett problem i västvärlden efter 9/11. Det är kostnader vi måste ta för vår "säkerhets" skull. Allt vad friheten heter kan vi kyssa farväl.

Artikeln finns här: Panic in Boston