måndag, maj 15, 2006

SSU försöker stänga ute politiska motståndare från skolorna

Vi har tidigare rapporterat om hur EU-kritiska Junilistan på högst tveksamma grunder stängs ute från flera gymnasieskolor ute i landet. I Blekinge handlade det om ett par rektorer som ville hindra andra än de etablerade riksdagspartierna från att ge valinformation till eleverna. I Värmland är det de politiska ungdomsförbunden som gjort ett eget försök att stänga Junilistan från skolorna. I alla fall heter det så i ett brev som SSU skickat till skolorna. I brevet står:

"SSU Värmland har tagit på sig bokningsansvaret. Det är alltså till SSU ni ska vända er till, om ni vill att ungdomsförbunden ska komma och debattera, hålla klassrumspresentationer eller bokbord på er skola. […]Gemensamt har vi tagit ett beslut på att enbart ställa upp i debatter mot de ungdomsförbund vars moderpartier i dag sitter i riksdagen."

Detta skulle ha kunnat vara oproblematiskt, det är ju inte SSU som bestämmer vilka som skall få komma till skolorna. Problemet är att en del skolor tror detta. Hans Nilsson rapporterar att Junilistan har under den senaste veckan varit i kontakt med gymnasieskolor runt om i Värmland och blivit nekade att delta med hänvisning till brevet. En skolrepresentant sa att hon skulle ringa SSU och fråga innan hon fattade ett beslut.”

Så får naturligtvis inte skolorna agera och övriga demokratiska ungdomsförbund borde ta klart avstånd från SSU:s brev (för inte kan det väl vara så att exempelvis MUF och LUF är rädda att ta debatten?)

Den som vill kan fråga de lokala ordförandena för MUF och LUF (om de inte står bakom SSU-brevet blir de säkert glada för chansen att gå emot SSU:s maktmetoder).

Den som vill protestera mot SSU försök att stänga ute poltiska motståndare kan maila ordföranden, Kalle Larsson.

1 Comments:

At 15 maj, 2006 16:07, Blogger Hans Nilsson said...

Tyvärr så samtycker hela gänget. De andra sex ungdomsförbunden har skrivit under brevet.

 

Skicka en kommentar

<< Home