fredag, januari 20, 2006

Mer Reagan

Samtidigt som det uppmärksammas här och var att det var 25 år sedan Reagan svor presidenteden har han och Barry Goldwater blivit aktuella också för dagspolitiken.

Republikanska partiet i USA behärskar mer eller mindre alla politiska instanser i USA, samtidigt visar partiet att man fortsätter traditionen att vara det parti som expanderar den amerikanska staten och partiet är på väg att bli idélöst. Gruppledaren Tom Delay är på väg ut och Republikanska partiet försöker desperat att revitalisera sig själva och gå tillbaka till sina grunder. Och då är det inte statssocialistiska konservativa man vänder sig till. Nej, istället är det det liberala arvet efter presidenten Reagan och senatorn Barry Goldwater man vänder sig till.

Det är dags för Republikanerna att visa att man är skattesänkarpartiet nummer ett och att även om partiet inkluderar både konservativa och liberaler så är det staten som skall maka på sig till förmån för medborgarna.