tisdag, september 11, 2007

När RTC-are blir äldre ...

Vad händer med Reclaim The Street-medlemmar när de blir äldre?

Tack vare DN vet vi svaret: de släpper luften ur däcken på stadsjeepar.

Resonemangen luftutsläpparna för är lika korkade, felaktiga och självrättfärdigande som de mest vandaliserande RTC-are brukar föra. De vill ”väcka debatt om miljön. Med sin egen metod”. Hur debatten blir när de aldrig träffar bilägaren förklaras dock inte.

I artikeln framhåller alla luftutsläppare hur stadsjeeparna orsakar astma och allergier hos barnen. Men hallå ! Vad som verkligen orsakar astma och allergier är vetenskapen kluven om, men den främsta misstanken är att dagens västerländska samhälle helt enkelt är för rent och instängt.

Bilavgaser ligger väldigt långt ner på listan över allergiframkallare – och stadsjeepar släpper antagligen ut 1% av vad en Volvo 142 gör, tack vare modern avgasrening. Men dessa gamla avgasmaskiner är säkra för luftutsläpparna. Dubbelmoral!

Luftutsläpparna skiter i miljön och hälsan, retoriken till trots. De vill förstöra för andra och må bra medan de gör det.

I 50-talets Texas skulle de antagligen bränna kors och kyrkor med motivationen ”Vi vill väcka debatt om de uppstudsiga negrerna. Men vi skadar ingen …”. Och någon sympatiserande journalist skulle säkert följt med och skildrat de fiiina ”aktivisterna”.