fredag, oktober 06, 2006

Maffiametoder

SvD skriver idag om hur alla uppgifter om telefonsamtal etc till och från regeringskansliet raderats. I vanliga fall behålls sådana uppgifter i ett år, men i det här fallet gjordes en "gallring" i mitten av juli. Det "råkar" vara precis efter att det blev klart att Danielsson och Dahlgren hade olika åsikter om vilka telefonsamtal som gjorts.

Enligt SvD var gallringen en "extraordinär åtgärd". Man får anta att regeringens IT-ansvariga fick plötslig och oväntad brist på utrymme på hårddiskarna. Sådant kan ju hända i varje illa skött verksamhet.

Men troligare är att socialdemokraterna med Persson i spetsen gett order om att uppgifterna ska raderas--för att omintetgöra bevis. För vanliga medborgare är sådant inte sällan straffbart, men det gäller förstås inte för den politiska klassen. Framförallt inte om de har en röd ros i kavajslaget.