fredag, oktober 06, 2006

Regerinsförklaringen - our way!

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN.

DETTA VILL VI SE I REGERINGSFÖRKLARINGEN!

I dag, fredag morgon, presenterar statsminister Fredrik Reinfeldt (m) sin regering och dess regeringsförklaring.

Vi i Frihetsfronten vill därför föreslå ett antal punkter - som en regering med ett liberalt idéarv borde ha med i sin regeringsförklaring:

- Stärk rättssäkerheten och avpolitisera domstolarna.

- Stärk de negativa medborgerliga fri- och rättigheterna. Grundlagsskydda äganderätten. Slå fast att alla, i alla sammanhang, skall ha lika rättigheter.

- Avkriminalisera brott utan offer. Till exempel bör sexköpslagen och kopplerilagen upphävas, samt hembränning och personligt bruk av narkotika tillåtas.

- Legalisera narkotikan, i syfte att minska lidande och brottslighet.

- Avskaffa rökförbudet på krogen. Låt krögarna bestämma själva om rökning skall vara tillåten eller ej.

- Sänk skatten. Inför platt eller rak skatt. Alla skatter skall vara synliga på prislappar, kvitton och lönebesked. Avskaffa källskatten och låt folk själva sköta sina skatteinbetalningar. Avskaffa förmögenhets- och fastighetsskatten.

- Öppna gränserna för fri invandring. Ta den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital på allvar. Utvidga den till att även gälla utanför EU:s gränser.

- Inför marknadshyror.

- Avskaffa värnplikten.

- Avskaffa kårobligatoriet på universitet och högskolor.

- Avskaffa filmcensuren.

- Avskaffa apoteks-, spel och spritmonopolen.

- Upphäv stopplagen mot privat akutsjukvård.

- Garantera det kommunala självstyret och avskaffa landstingen. Kommuner bör inte få äga och driva företag.

- Halvera antalet myndigheter. Minst!

- Utlys alla poster som myndighetschefer, ambassadörer m.m. i ett öppet ansökningsförfarande.

- Sälj ut alla statliga företag.

- Säg en gång för alla nej till den så kallade EU-konstitutionen.

- Lämna FN, om organisationen inte slutar flirta med diktaturer, blunda för folkmord och ignorera människorätten.

"Vi har många förslag, men kanske inte allt för höga förhoppningar" säger Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson. "Men en regering som tar liberala idéer på allvar måste naturligtvis fokusera på att rulla tillbaka politiken, till förmån för medborgarnas fria val och egna ansvar."

----- Kontakt -----

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Alexandersson, Frihetsfrontens ordförande, för tillfället på belgisk telefon +32 484 088 770, e-post hax@frihetsfronten.se

----- Om Frihetsfronten -----

Frihetsfronten är ett nätverk som samlar nyliberaler, libertarianer, äkta liberaler och andra som arbetar för individens frihet. Nätverket omfattar cirka 2.500 personer runt om i Sverige.

Frihetsfronten verkar bl.a. för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.

Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet, bedriver kampanjer, ordnar seminarier samt ger ut tidskriften Nyliberalen.

På det internationella planet bedrivs samarbete med Libertarian International (Europa) och International Society for Individual Liberty (ISIL).

För att hamna på Frihetsfrontens sändlista för media, sänd ett mail till: hax@frihetsfronten.se

Se även vår hemsida: http://www.frihetsfronten.se

4 Comments:

At 06 oktober, 2006 04:47, Blogger apa666 said...

Antal medlemmar i frihetsfronten: 2500
Antal röster på Liberala Partiet: 200

Tragik.

 
At 06 oktober, 2006 08:50, Blogger Captain Euro said...

Frihetsfronten har inga formella kopplingar till "Liberala Partiet"

 
At 06 oktober, 2006 09:36, Blogger pelpet said...

Eller så kan frihetsfrontarna ha lagt sin röst lite mer pragmatiskt.

Fredrik Federley fick 1391 personkryss. Betyder det att det finns 1390 frihetsfrontare i Stockholm + en Dick Erixon, som jag antar inte är frihetsfrontare?

 
At 06 oktober, 2006 14:46, Blogger apa666 said...

Frihetsfronten har inga formella kopplingar till "Liberala Partiet"

Irrelevant. KLP är det parti som bäst överensstämmer med Frihetsfrontens värderingar.

Eller så kan frihetsfrontarna ha lagt sin röst lite mer pragmatiskt.

Tragik, som sagt.

 

Skicka en kommentar

<< Home